Nå tør ikke foreldrene til skolebarna være med på dette lenger. Hordaland vegkontor skjønner problemet og jobber med saken, men det er usikkert hvor lang tid det tar før en sikker over— eller undergang er klar til bruk.

— Heldigvis har det ikkje skjedd alvorlige ulykker så langt, men det har vært påkjørsler her, og med den sterke trafikkøkningen som ventes, vil risikoen for en ulykke bare bli enda større, sier Gudrun Jebsen, leder for foreldreutvalget ved Minde skole, til Bergens Tidende.

Grønt i 10 sekunder

Økningen i trafikken fra 26.000 til 40.000 biler er et resultat av at det mye veianlegget fra Midtun til Hop åpnes for trafikk 17. desember. Da vil all trafikk mot Bergen som i dag kjører over Nesttun-Paradis-Fantoft bli ledet ned på Sjølinjen og videre til Fjøsangerveien.

Det kritiske punktet er fotgjengerovergangen like sør for Jægers bilforretning. Den er lysregulert, og skal da altså i prinsippet være trygg. Men medlem av FAU, Michael Forland, påpeker at fotgjengerne har grønt lys bare ca. 10 sekunder. Det er ikke mye når fire felt må krysses, og særlig ikke hvis det er en hel flokk som venter på å komme over.

— Dette har ført til at mange foreldre foretrekker å kjøre barna til skolen fremfor å slippe dem ut på en skolevei som medfører at de må krysse Fjøsangerveien. Dette fører igjen til stadige trafikkproblemer ved skolen, sier Gudrun Jebsen.

Alltid en risiko

— Vi er klar over problemet, og vi jobber med et forprosjekt for en undergang som vi vil ha ferdig før jul, sier seksjonsleder for trafikksikring på veikontoret, Tor Høyland, til BT.

— Selv om en lysregulert fotgjengerovergang skal være nokså trygg, vil det likevel alltid være en risiko for at noe går galt, særlig på en firefelts vei. Da kan misforståelser oppstå. Store biler kan hindre oversikten, og det vil alltid være stor risiko for påkjørsel bakfra ved bråstopp. Derfor er vi opptatt av å få til en tryggere kryssing av Fjøsangerveien på dette punktet, sier Tor Høyland.

— Kan trafikksikringspenger i Bergensprogrammet brukes til dette?

— Det er en mulighet. Vi kan også tenke oss penger fra posten for gang- og sykkelveier. Dette vil vi undersøke nærmere. Hvis det finnes penger, kan vi ha planer klare i løpet av neste år. Men det gjenstår å se hva som kreves av grunnavståelser. Hvis det blir nødvendig med en reguleringsplan, kan det ta lengre tid, sier Tor Høyland.

FOR FARLIG: Med over 40.000 biler i døgnet på Fjøsangerveien, er selv en lysregulert fotgjengerovergang altfor farlig, mener mange foreldre til barna som går på Minde skole. <small><br/>FOTO: JOHN LINDEBOTTEN</small>