ROY HILMAR SVENDSEN

Fukt— og soppskadene er så alvorlige at verneombudet i går valgte å stenge bygget.

Morkne gipsplater ligger knust ved siden av toalettskålene. Det en gang så hvite taket i klasserommene er skjoldet og gulbrunt. Taklampen på grupperommet taklet ikke mer vann, og kortsluttet.

Årsaken?

— Det er tydelig å se at noen har kuttet i takpappen med kniv. Det er dessverre ikke første gang det skjer. Vi har tidligere lappet fem-seks hull i taket, sier fungerende rektor, Vigleik Stoveland, til BT.

Takplater falt i gulvet

Trolig har gjerningsmennene brukt en gammel trestamme for å komme seg opp på det flate taket. Skolebygget ligger tett opp mot en skråning, og de skyldige har kunnet holde på i trygg forvissning om at sjansene for å bli oppdaget er små.

Vanninnsiget har til tider vært så stort at renholdspersonalet flere ganger er blitt møtt med gulv fullstendig dekket av vann. Problemene toppet seg i helgen, da to morkne takplater deiset i gulvet på toalettene og avdekket et massivt soppangrep i byggets øverste etasje.

— Vi har hatt en del som har klaget på inneklimaet, og soppen var den avgjørende årsaken til at jeg valgte å stenge bygget, sier verneombud Kjell Solbakken.

- Frykter for helsen

Fungerende rektor Stoveland bekrefter problemene med inneklimaet i bygget som foruten SFO-rom inneholder klasserom og grupperom for første og andre klasse.

— Lærerne har påpekt problemene flere ganger. Hver gang noen blir forkjølet, spør vi oss selv om fuktproblemene kan være årsaken. Derfor ønsker vi nå ta dette alvorlig, slik at man ikke skal måtte frykte for helsen til verken store eller små, sier Stoveland.

Arbeidet med å skifte ut alle fuktige takplater i den øverste etasjen, begynner allerede i dag. Stoveland regner med at etasjen vil bli holdt stengt til ut i neste uke, mens byggets første etasje, med blant annet SFO-lokaler, blir tatt i bruk allerede i dag. Stoveland forsikrer at hele etasjen vil bli grundig vasket ned med det aller første.

— Vi er svært tilfredse med måten skolen har håndtert dette på, sier inspektør Tor Fjelldal i Arbeidstilsynet.

Vurderer overvåking

Bjørndalsskogen skole har anmeldt takhærverket, men foreløpig er ingen tatt.

— Vi har hatt noen inne til avhør, men det jobbes fortsatt med saken, sier etterforskningsleder Tore Salvesen ved Laksevåg lensmannskontor.

Verken Stoveland eller verneombud Solbakken har tro på at det er nåværende elever ved skolen som står bak.

— Jeg ser ikke bort fra at det kan være tidligere elever, sier Solbakken.

Også taket på den gamle hovedbygningen har fått gjennomgå. Taksteinen har en rekke sår, og bærer preg av å ha blitt lappet på i lang tid. Nå vurderer skolen tiltak, for å ta gjerningsmennene på fersken.

— Den siste tiden har vi diskutert overvåking av skoleområdet på kvelds- og nattestid. Det har faktisk ført til mindre aktivitet, sier Stoveland.