• Forsvarets skolesystem er for stort. Vi må drive mer rasjonelt, mener oberst Barthold Hals, prosjektansvarlig i Forsvarets fellesstab for militærfaglig utredning.

En rekke delutvalg arbeider nå på høygir for å levere sine innstillinger til forsvarssjef Sigurd Frisvold, som i sin tur skal stå for sluttinnstillingen som går til Forsvarsdepartementet.

Oberst Hals ser det som lite sannsynlig at utredningen av Forsvarets skolevirksomhet munner ut i et forslag om total nedleggelse av Sjøkrigsskolen i Gravdal.

— Men vi må se mulighetene for å sentralisere deler av utdanningstilbudet ved Forsvarets tre krigsskoler. Jeg tenker da på den felles, akademiske forankringen som elevene ved alle skolene må gjennom, sier den prosjektansvarlige.

Han presiserer at dette er hans personlige tanker, og at ingenting er avgjort ennå. Det er foreløpig ikke drøftet hvor en slik eventuell felles skoleenhet bør plasseres.

Barthold Hals peker videre på at forsvarsstrukturen har endret seg betydelig de siste årene, og at nye omstillinger kommer.

— Det blir behov for færre offiserer. Følgelig blir det generelle utdanningsvolumet mindre enn i dag, sier han.

Dette vil også Sjøkrigsskolen merke, selv om prosjektansvarlig Barthold Hals anser det som utelukket med full nedleggelse av skolen i Gravdal.

— Det vil være lite smart når Sjøforsvarets hovedkvarter fortsatt skal ligge på Haakonsvern, sier han.