Skolebyråd Harald Victor Hove (H) og finansbyråd Liv Røssland (Frp) legger i dag frem tilstandsrapporten for 11 av byens skoler.

De 11 skolene er ikke godkjente etter «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler», og rapportene danner grunnlag for tiltak på den enkelte skole.

Stengte skoler

Etter at Arbeidstilsynet i fjor inspiserte tre skoler, fikk Bergen kommune pålegg om å komme med planer for utbedring av forholdene ved alle byens 89 skoler innen 1. april.

Inspeksjonen har ført til at Landås skole er stengt fordi den er helsefarlig. Møhlenpris skole skal stenge til sommeren. På flere skoler har klasserom blitt stengt på grunn av fukt og mugg, og mange har ventet på hvilke tiltak kommunen vil gjøre.

Håper på brakker

Rektor Hanne-Guri Hellevang på Nattland skole er en av dem som venter på svar. Hun håper hele barnetrinnet får flytte ut i paviljonger til høsten.

— Jeg tror jeg vet hva som står om tilstanden på denne skolen, men jeg er spent på hvilke tiltak de vil gjøre, sier hun.

Denne uken begynte bussing av 5. trinnet ved skolen til Sædalen skole. To klasserom, toaletter og en trappegang er stengt etter en runde Helsevernetaten har hatt ved skolen.

Listen over skoler

Kommunen har tidligere lagt frem hvordan de vil følge opp inneklimaet i skolen, med en liste over skoler der tiltak skal presenteres innen 1. april. Det er disse skolene som i dag vil få svar på hva som skal gjøres for å få bedre inneklima:

 • Garnes ungdomsskole
 • Varden
 • Lyshovden
 • Minde
 • Alvøen
 • Holen/Håstein
 • Nattland
 • Ulsmåg
 • Alrekstad
 • Damsgård
 • Søreide

Synspunkter? Si din mening her.