BT har gått gjennom eksamens— og standpunktkarakterene i basisfagene norsk, engelsk og matematikk for samtlige kommuner i landet. Gjennomgangen viser at Balestrand troner på norgestoppen, med landets beste karaktergjennomsnitt.

– Det er jo ikke uventet, så flinke ungdommer som vi har, sier ordfører i Balestrand, Einar Målsnes (H).

Han synes det er vanskelig å komme med en fullgod forklaring på de sterke resultatene til Balestrand og hele fylket.

– Men det er satset bevisst på å utvikle skolen og lærerne i hele regionen.

Måler vi etter eksamensresultater, er det Sogndal som hadde landets beste resultater.

– Det er jo strålende, sier ordfører Jarle Aarvoll (Ap).

Han forklarer de gledelige nyhetene med faglige nettverk mellom sognekommunene og sterkt samarbeid fra kommune til kommune.

– Skolene får tatt med hjem det som fungerer fra en plass til neste, sier Aarvoll.

Målt etter standpunktkarakterer er det en tredje sognekommune som topper listen, nemlig Høyanger.

Totalt finner vi hele seks av de femten kommuner med de beste eksamenskarakterene fra Sogn og Fjordane. Uansett mål, i fjordfylket kan de glede seg over mange kommuner som leverer læringsresultater i norgestoppen.

For tre år siden startet kommunene i Sogn regionråd opp med utviklingsprogrammet «Sats på skulen, snu Sogn». Programmet skal løpe frem til 2012, foreløpig. En av dem som sitter tett på den prosessen er rådmannen i Balestrand, Vidar Roseth.

– Det innebærer en systematisk satsing på etter- og videreutdanning av lærere, et program for skolelederutdanning og utvikling av gode skoleeiere, sier Roseth.