Påtroppende rektor Torkil Åmland knytter den lave rekrutteringen til det siste års turbulens i menigheten.

– Årsaken til at det er så få, er alt det som har skjedd i menigheten det siste året, sier han til BA.

Med de ti nye elevene vil det totalt gå rundt 60 elever på menighetens videregående skole det kommende skoleåret. Åmland sier skolen nå må utforske andre muligheter for å overleve, herunder å skaffe seg «et bredere elevgrunnlag».

– Det er en god skole. Vi vil prøve å gjøre den til en mer allkristen skole og få andre menigheter eller organisasjoner inn i styret eller på eiersiden, sier Åmland.