KRISTINE HOLMELID

MARIANNE RØISELAND

— Det som skjer er helt vanvittig. I vår trodde vi at vi hadde nådd til bunns i det som var forsvarlig. Og så får vi beskjed om enda flere kutt, sier leder for Foreldreutvalget (FAU) ved Kirkevoll skole i Fana, Trude Hallingbye.

Skrekkslagne foreldre

— Det er på tide at vi foreldre sier skikkelig fra. Får politikerne 1000 navn på en underskriftsliste, sier de vel bare «ja, pytt, sann». Kanskje det ikke er annet å gjøre enn å ta ungene ut av skolen og streike? sier FAU-leder Kate Rittig ved Flaktveit barneskole i Åsane.

Tomme klasserom, ingen utflukter, stengte biblioteker og dårligere oppfølging av de svakeste elevene. Det er aktuelle tiltak i skolene i Bergen for å holde budsjettene. Rektorene fortviler og regner med sterke reaksjoner fra foreldre når skolen kommer i gang, og de blir klar over hvordan kuttene vil ramme deres barn.

Mange kuttplaner er lagt i sommerferien, uten at foreldrene har den ringeste idé om hva de innebærer.

— Som de fleste andre, er vi skrekkslagen over det vi leser i avisen. Men vi har ikke fått diskutert sakene siden det fortsatt er ferie, sier Trond Bertelsen, FAU-leder på Vadmyra.

Han regner med kraftige reaksjoner også fra foreldrene på Vadmyra.

— Vi må få samordnet oss med de andre skolene, sier han.

Udemokratisk

Flere FAU-ledere reagerer svært negativt på at de overhodet ikke er orientert om kuttene som rammer skolene denne høsten. De har bare lest om dem i avisen.

— Vi har ikke fått noen informasjon fra bydelen. Foreldrene blir stort sett bare kontaktet når det er spørsmål om å delta på et eller annet. Vi må selv orientere oss om kuttforslagene, sier Jorge Dahl, FAU-leder i Bergenhus bydel.

— Forslagene som nå kommer er forferdelig beklagelige. For oss foreldre er de ekstra vanskelige når de kommer midt i ferien, sier Astri Thunhold på Christi Krybbe skoler.

Så fort som mulig etter morgendagens skolestart håper hun å få til et foreldremøte, slik at et opprør for alvor kan starte.

- Krev din rett

Hilde S. Jordheim i det landsdekkende Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), oppfordrer foreldre til å kreve at ungene får den undervisning de etter loven har krav på.

— Kuttene som er varslet mange steder går direkte på det lovfestede tilbudet til elevene. Dersom ungene blir sendt hjem når læreren er syk, vil de ikke få undervisning i de timene de har krav på, sier Jordheim.

Etter sist stortingsvalg hadde hun håp om at skolen virkelig skulle bli prioritert.

— det er det motsatte som skjer. Over hele landet får vi beskjed om at undervisningen blir skadelidende fordi kommunene har dårlig råd, sier FUG-lederen.

Ansikt til ansikt

Kirkevoll barneskole i Fana må spare 620 000 kroner i løpet av resten av året.

— Jeg kjenner rektor som veldig samvittighetsfull. Hun har helt sikkert gjort alt hun kan gjøre. Og så blir det bare verre og verre. Skal ungene gå uten tilsyn? Må de gå hjem? Klarer lærerne mer press enn de har i dag, spør FAU-leder Trude Hallingbye, som mener foreldre bør møte politikere ansikt til ansikt og fortelle dem at nå er det nok. Hun regner med at Foreldreutvalget vil diskutere en rekke tiltak.