Onsdag skrev BT om en barnehageansatt på Voss. For ti år siden ble han anmeldt for seksuelle overgrep mot to jenter. Mannen erkjente forholdene, men siden overgrepene var foreldet, fikk han ikke anmerkninger på rullebladet. Han fikk derfor fortsette i jobben blant barn og unge på Voss. I vinter har mannen på ny vært under etterforskning for overgrep mot to jenter under ti år.

**Les også:

– Ville gi ham en ny sjanse**

Ville hindre nye overgrep

Bistandsadvokat Ingelin Morken Gundersen sier at hun ble oppgitt da hun i 1999 skjønte at den barnehageansatte som hadde innrømmet overgrep mot hennes to klienter likevel kunne fortsette i jobben.

– Jeg tok kontakt med skolesjefen på Voss og orienterte ham om at selv om den barnehageansatte ikke kom til å få overgrepene på rullebladet, så hadde han innrømmet overgrep mot to jenter, sier bistandsadvokaten.

Hun var sterkt kritisk til at han kunne få fortsette i jobben.

– Man lar ikke en alkoholiker styre tappekranen. Hadde han ikke erkjent overgrepene, ville det vært annerledes, men når han hadde erkjent burde det ikke spille noen rolle at sakene ble henlagt, sier Morken Gundersen.

– Årsaken til at jentene anmeldte den barnehageansatte i 1999 var jo ikke først og fremst ønsket om at han skulle få en straff, men at han skulle forhindres fra å kunne begå nye overgrep, sier Morken Gundersen.

– Hvilket svar fikk du fra skolesjefen i 1999?

– Jeg fikk beskjed om at stillingen hans skulle endres noe slik at han ikke lengre skulle jobbe så tett med barn, sier bistandsadvokaten.

Vanskeligstilte barn

BT er kjent med at den nå overgrepssiktede barnehageansatte ikke fikk avgjørende endringer i sitt ansettelsesforhold.

Han fikk blant annet eneansvar for en fem år gammel gutt som han fulgte i flere år. I perioden utdannet han seg også videre slik at han fikk enda mer kompetanse til å ta seg av vanskeligstilte barn. Barna han nå er siktet for å ha begått overgrep mot, har også vært i behov av ekstra hjelp og oppfølging.

Nåværende skolesjef på Voss og fungerende rådmann, Else Berit Kyte, sier det er nye opplysninger for henne at kommunen ble gjort kjent med at mannen hadde erkjent overgrep mot barn.

– Hva tenker du om måten denne saken ble håndtert på av den tidligere skolesjefen?

– Jeg føler det blir litt feil å kommentere det nå. Som jeg har sagt tidligere skal vi nå først konsentrerer oss om den nye saken og avvente utfallet av den, sier Kyte.

Vurderer intern gransking

Hun sier at hun forstår at kommunen ikke kan ha folk i arbeid som ikke har full tillit blant foreldre.

– Det var derfor vi tok rask affære i denne saken, uten at jeg vil prosedere i media, sier Kyte.

– Men hva synes du om at en person som erkjenner overgrep skal få fortsette å jobbe med barn?

– Jeg forstår spørsmålet. Jeg så at bistandsadvokaten til de barna som er involvert i den nye saken krever at saken må granskes. Det kan godt hende at vi bør granskes både internt og eksternt. Vi vil hente inn den ekspertise som er nødvendig. Dette vil vi komme tilbake til etter påske, sier Else Berit Kyte.