— Hetlevik er planlagt rustet opp parallelt med Erdal. Budsjettarbeidet for Hetlevik starter i disse dager. Det ser kanskje voldsomt ut, men jeg føler at vi har det under kontroll og at vi ligger veldig godt an i prosessen, sier Henriksen Strand.

— Har dere penger til begge deler, da?

— Vi tror faktisk det. Vi har ulike finansieringsideer for skolene, sier skolesjefen. Han håper å få Hetlevik-opprustingen inn på 2002-budsjettet, med byggestart/rehabilitering neste år. I dag er det tre skoler på Askøy som er i prekært dårlig stand: Den eldste delen av Erdal, Florvåg ungdomsskole og Hetlevik.

— De andre skolene på Askøy er av god kvalitet, men ikke alltid godt nok vedlikeholdt. Jeg innrømmer gjerne at vi ikke har maktet å vedlikeholde alle skolene. Problemet vårt er at barnetallet vokser mer enn investeringene, sier Henriksen Strand.

Og sier at det eneste som kan ødelegge prosessen nå, er dårligere tider.