Ved en glipp er det blitt kjent at byrådet arbeider med en kraftig omlegging av skoler og barnehager. Bydelene skal ikke lenger administrere disse virksomhetene. I stedet skal administrasjonen sentraliseres.

Blant bydelsstyrelederne er motstanden nærmest massiv. Det er heller ikke flertall for et slikt forslag i bystyret. Høyres Martin Smith-Sivertsen sier Høyre vil kunne støtte forslaget på bestemte vilkår.

— Forslaget er i tråd med Høyres politikk, men det forutsetter også fritt skolevalg. Det får vi neppe flertall for, så da kommer vi ikke til å stemme for et eventuelt forslag, sier Smith-Sivertsen.

Også SV, RV og Frp vil gå imot. Selv om både RV og Frp egentlig er motstandere av hele bydelsreformen.

— Vi kommer til å gå mot. Vi har gått inn for å evaluere reformen, og da kan vi ikke gjennomføre en sentralisering før evalueringen er gjennomført, sier Frps Liv Røssland.

Også blant byrådspartiene er det skepsis til forslaget.

— Det koster mer penger å styre skole og barnehage fra bydelene. Men dette gir så mye igjen i form av lokalt engasjement at jeg mener det er verdt pengene, sier KrFs gruppeleder i bystyret, Trygve Birkeland.

Så gjenstår det å se om byrådet virkelig fremmer forslaget. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen gjentok flere ganger i bystyret i går at byrådet ennå ikke har bestemt seg. Det skjer først om en uke.