Bergen som prostitusjonsby har ikke endret seg stort etter at politiet høsten 2006 aksjonerte mot to større prostitusjonsmiljø. Begge aksjonene ble til sist kronet med dommer for menneskehandel.

– Vi kan ikke si at det er blitt verken verre eller bedre. Mye tyder på at situasjonen fortsatt er stabil, sier Else Kristin Utne Berg, leder for Utekontakten.

I 2006 gjorde Utekontakten en undersøkelse som viste at det var mellom 250 og 300 prostituerte på innendørsmarkedet i Bergen.

– Vi ønsker å gå enda grundigere til verks nå. Vi vet at mange av kvinnene på innemarkedet faller helt utenfor alle hjelpetiltak, sier Utne Berg.

Samarbeid med NAV

1. mars blir det ansatt en prosjektleder for Utekontaktens nye satsing i prostitusjonsmarkedet.

Dette blir hovedoppgavene:

  • Oppsøke kvinner via annonsemarkedet og fortelle om hjelpetilbud.
  • Etablere et åpent helse— og sosialfaglig ettermiddagstilbud særlig tilrettelagt for kvinner i innendørs prostitusjon.
  • Samarbeid med NAV hvor en jobber med alternativ inntjening for kvinner som velger seg ut av prostitusjon.
  • Etablere et kvinne-til-kvinne-prosjekt hvor kvinner i aktiv prostitusjon skoleres som helserådgivere overfor kvinner som ellers ikke vil nås av hjelpetiltakene.

Bekymret for kriminalisering

– Hvordan er det å rekruttere prostituerte til hjelpearbeid?

– Det fungerer. Det eneste er at det vil ta tid å finne egnede kvinner som kan gjøre jobben. Vi har lykkes med denne strategien før. Kvinner i prostitusjon har mange ressurser, og en bred kontaktflate til andre kvinner i tilsvarende situasjon, sier Utne Berg.

– Hvordan kan arbeidet bli forstyrret av eventuelle bakmenn?

– De eventuelle bakmennene er en sammensatt gruppe. Noen kan være kyniske og brutale menn som bestemmer alt. Andre kan være kvinner som selv er prostituerte, men som hjelper nye kvinner inn på markedet ved å skaffe dem et sted å være. Andre igjen kan ha kunder som fungerer som en type hjelpende bakmenn. De betaler gjerne ekstra penger for at den prostituerte skal klare seg. Vår jobb blir egentlig lettest jo mindre vi vet om bakmennene. Det viktigste for oss blir å ta kontakt med kvinnene som selger sex, sier Utne Berg.

Det store spørsmålet for mange av dem som jobber med prostitusjon i dag er hva som skjer når kjøp av seksuelle tjenester blir forbudt.

– Mange lurer på hvordan de skal kunne fortsette virksomheten, også etter at lovforbudet har trådt i kraft, sier Utne Berg.

SKOLERING: - Vi har tidligere hatt hell med å bruke kvinner i prostitusjon til å komme i kontakt med kvinner i tilsvarende situasjon, sier Else Kristin Utne Berg, leder for Utekontakten i Bergen. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE