Det kommer frem i den siste kartleggingen av bergensskolene. Den tar for seg følgende 14 skoler:

Apeltun skole, Fjellsdalen skole, Fridalen skole, Hålandsdalen leirskole, Lone skole, Lynghaug skole, Mathopen skole, Nordvik skole, Ortun skole, Rådalslien skole, Salhus skole, Skjold skole, Skranevatnet skole og Vadmyra skole.

Totalbeløpet de neste ti årene som må brukes på skoleforfallet er dermed kommet opp i 5,5 milliarder kroner.

Erstatningsskoler

Etter pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011 startet Bergen kommune en kartlegging av alle de 89 skolene i Bergen. Fem handlingsplaner er behandlet og vedtatt. Nå legger byrådet frem den sjette og siste.

Alle de forskjellige skoleoppussingsprosjektene skal nå gjennom en utredningsfase. Denne skal avklare hvilke av dem som skal prioriteres først, i tillegg til om elevene kan fortsette å gå på skolene i oppussingstiden. I saken fra byrådet påpeker byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) og finansbyråd Liv Røssland (Frp) at de nå etableres to faste erstatningsskoler i Lynghaugparken i Fyllingsdalen.

« Flere skoler er tenkt å kunne benytte, samt at det kan bli nødvendig å etablere paviljonger i tilknytning til skolene etter behov/der det er mulig».

Store summer

Den siste gruppen av skoler omfatter 28 bygg og en bygningsmasse på 64 553 m2. Totalt skal det koste 341,8 millioner å pusse dem opp, 5295 per kvadratmeter. I tillegg kommer strakstiltak. (Les kostnadene for de enkelte skolene i faktaboksen til høyre).

Bekymret

Pål Hafstad Thorsen (Ap) er bekymret over tilstanden i bergensskolene nå som kartlegginen er ferdig.

— Den viser en svært alvorlig situasjon. Jeg er bekymret for at Høyre og Frp ikke har god nok kontroll på oppussingsprosjektene. Flertallet av dem er forsinket, og mange skoler er blitt dyrere enn planlagt. Barn og foreldre i Bergen fortjener bedre.

Han påpeker at 5,5 milliarder ikke akkurat er småpenger, og håper Erna Solberg (H) ikke glemmer hjembyen sin og kommer på banen.

— En av fire bergensskoler er ikke inneklimagodkjent, og hver femte grunnskoleelev får undervisning i brakker. Det tok alt for lang tid før byrådet tok situasjonen på alvor. Men nå må vi se fremover og få orden på dette raskest mulig.

KLOKKER018_1c99159k1110c9ec39ekm7ff8.jpg
KNUT STRAND(arkiv)