TOR KRISTIANSEN

— Det er skamkjipt at vi o år må kjøpe bøker for halv pris, bøker som andre har fått låne gratis, sukker Jørund Hannevold i klasse 1AA ved Bjørgvin videregående skole i Bergen. De aller fleste elevene i klassen har kjøpt brukte bøker på skolen. Bare et par har kjøpt nye bøker. For hver elev koster det minst 2500 kroner i bøker ved skolestart.

200 millioner kroner

Over to år sørget Trond Giske som utdanningsminister for å gi elevene gratis skolebøker for i alt 200 millioner kroner. Elevene i videregående skole sparte mellom 1000 og 2000 kroner hver. Kristin Clemet fulgte ikke opp da hun ble utdanningsminister. Det merker elevene nå på lommeboken.

— Vi har fått flere elever. Derfor var det ikke gratis bøker å låne ut til alle. Vi fant det mest rettferdig å selge bøkene for halv pris. Noen må kjøpe nye bøker. Noen får dem for halv pris. Det vi tjener skal komme elevene til gode, sier rektor Gunda Falao Sparre ved Bjørgvin videregående skole.

Over store deler av landet har skolene solgt bøkene for halv pris. Men praksis varierer fra skole til skole. I Bergen har Fyllingsdalen videregående skole selv supplert bøkene som manglet og fortsatt lånt dem ut gratis til elevene.

— Det har vært et stort apparat å organisere utlån av bøker. Pengene burde i stedet vært gitt som stipend til elevene, mener rektor Per-Arne Mehren.

Betaler bare 20-30 kroner

— Vi fortsetter utlånet. I år har vi måttet supplere med enkelte nye bøker. Regningen har vi fordelt på samtlige elever. Slik at hver elev har betalt 20-30 kroner, opplyser fungerende rektor Gunn Sæle ved Langhaugen videregående skole. Hun håper bøkene varer i fem år.

— Det er horribelt at enkelte skoler selger bøkene de selv fikk gratis, mener Karoline Myklebust, leder i Elevorganisasjonen i Hordaland. Gaven fra staten kommer ikke lenger elevene til gode. Mange får en ekstra kostnadsbyrde.

— Opplæringen skal være gratis. Nå avdekkes store forskjeller som truer prinsippet om lik rett til utdanning, mener Robert Terdal Moe fra Sogn og Fjordane, leder i Elevorganisasjonen.

Hans inntrykk er at halvparten av landets videregående skoler fortsetter å låne ut bøker, mens resten selger dem for halv pris. Noen har solgt til bokhandelen.

Kritiserer skolene

Terdal Moe mener det er svært beklagelig at ordningen som skulle komme elevene til gode over flere år, ikke følges opp. Han kritiserer skolene for ikke å ha tatt saken opp med elevene først.

— Nok en gang tas avgjørelser over våre hoder om sommeren, sukker Robert Terdal Moe. Han venter at elevene får være med å drøfte hvordan pengene skolene har tjent skal brukes. Finansdepartementet er kontaktet for å finne ut om det er brudd på forskriftene når skolene selger bøker de har fått gratis av staten.

KRITIKK: Elevene synes det er surt at de må betale halv pris for bøker elever før fikk låne gratis. Fra venstre Amanda Duesund, Victor Kvam og Jørund Hannevold med bøkene foran seg.
Foto: Rune Sævig