Si din mening i kommentarfeltet i bunnen av saken!

Kommunene plikter å føre tilsyn med skolene og sørge for at de tilbyr barna et læringsmiljø som er i tråd med loven.

Er din lokale skole godkjent? Les listen her!

Derfor har Helsetilsynet bedt kommunene rapportere tingenes tilstand. Og tilstanden kunne så avgjort vært bedre viser den ferske rapporten.

  • I åtte kommuner finnes ikke en eneste godkjent grunnskole.
  • I kun elleve av 33 kommune tilfredsstiller alle skolene kravene til miljørettet helsearbeid.
  • I Bergen er det 38 barne— og ungdomsskoler og 22 videregående skoler som er under den standard som loven setter.
  • I syv kommuner er det ikke mulig å finne en godkjent barnehage.
  • Totalt mangler 46 prosent av Hordalands skoler og 42 prosent av fylkets 335 barnehager godkjenning. Sjekk hele rapporten her.

– Tankevekkende

– En tid med satsing på folkehelse og særlig på helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge, er det tankevekkende at så mye som gjelder arbeidsmiljøet deres er utgjort, heter det i rapporten.

Helsetilsynet sitter ikke med detaljkunnskap om hvilke forhold ved den enkelte skole eller barnehage som ikke er gode nok.

Forhold som går igjen er manglende vedlikehold av bygninger, garderober og toalett, fuktproblemer, dårlig renhold, for dårlig ventilasjon, mangelfull isolasjon, støyproblemer, lys i klasserommene, for små undervisningsrom i forhold til antall elever og andre forhold som sørger for et for dårlig inneklima og læringsmiljø for barna.

Helsetilsynets dom er enkel og klar: Arbeid med tilrettelegging og bedring av arbeidsmiljøet for barn og unge går for sakte.

– Prioritert

I Bergen er det oppvekstbyråd Thomas Moltu som sitter med det øverste politiske ansvaret. Går Moltu gjennom Helsetilsynets oversikt vil han finne at 38 barne- og ungdomsskoler og 57 barnehager i kommunen ikke får godkjentstempelet.

– Enhver skole som ikke er godkjent er noe vi ikke ønsker. Dette står veldig høyt oppe på prioriteringslisten, sier Moltu.

Han viser til skolebruksplanen som ble vedtatt av bystyret høsten 2006. Den sier at samtlige skoler skal være godkjent innen 2010.

Mindre handlingsrom

– Vi har allerede fått utfordringer økonomisk i forhold til skolebruksplanen. Nye beregninger viser at gjennomføring av planen kan bli 40 prosent dyrere enn tidligere anslått. Ting er allerede vært skjøvet på, men så langt det er mulig ønsker vi å få på plass dette.

Oppvekstbyråden medgir at det er et uforpliktende svar.

– Men jeg har allerede lovet bort en del penger til økt lærertetthet og styrking av innholdet i skolen. Det gjør at jeg har mindre handlingsrom.

Sjekk hele rapporten her.

Sterk i troen

Som oppvekstbyråd skal Thomas Moltu blant annet sørge for økt lærertetthet, flere undervisningstimer, bedret kvalitet i undervisningen, samt oppfølging av skolebruksplanen med alle de tiltak og utbyggingsplaner som ligger der. Samtidig må Moltu kutte i budsjettet. En skal kanskje være sterk i troen for å få et slikt regnestykke til å gå opp.

– Ja, men vi har jo sterk tro i KrF og vi vil gjerne få dette til, men vi har gitte rammer å forholde oss til. Det å love noe krafttak for skolene utover det, vil jeg ikke gjøre uten å ha dekning for det, sier Moltu.

Høvik, Tor