— Vi ønsker å rydde all uro og tvil av veien, sier finansbyråd Trond Tystad (Ap).

På et møte hos byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i går ettermiddag ble konklusjonen at byrådet gir etter for flertallsopposisjonen som skriftlig har garantert at ingen aldershjem og skoler skal nedlegges.

I budsjettinnstilling II som kommer om halvannen uke skal pengene være på plass:

Vel tre millioner til Samdal, Helldal og Trengereid skole.

10,7 millioner til private barnehager, samt fryse barnetallet på småbarnsavdelingene.

Pluss et uvisst antall millioner for å opprettholde 84 aldershjemsplasser ved Betesda hvilehjem, Metodistkirkens aldershjem, Soltun, Nyhavnsenteret og Bispenggaten.

Totalt anslått til oppunder 40 millioner. Men Tystad tror at finregning vil vise at beløpet som trengs neste år er 24 millioner.

Sliter med underskudd

I tillegg må finansbyråden finne dekning for rundt 50 millioner, som er den negative virkningen av statsbudsjettet for Bergen.

— Hvor skal byrådet ta pengene fra?

— Vi skal greie å håndtere det på et vis, selv om det blir tøft, sier Tystad og legger til: - Men det er ikke til å komme utenom at Bergen på denne måten må slite lenger med underskuddene. Selv om vi kutter andre steder.

Finansbyråden setter også sin lit til at forhandlingene om statsbudsjettet skal ende ut med en pluss for kommuneøkonomien. Byrådet arbeider dessuten med en søknad om 100 millioner i forskudd på skjønnsmidler som fylkesmannen skal ta stilling til. Dette er forhold som kan veie opp for utgiftene som byrådet nå er presset til å ta.

- Klokt

Høyres gruppeleder Monica Mæland sier til BT at byrådet handler klokt, ettersom det allerede er etablert et bystyreflertall på disse punktene.

— Så kan de som skal forhandle om budsjettet konsentrere seg om andre ting. Der fins nok å ta fatt på. For eksempel rammetimetallet.

— Betyr dette at RV, SV, Frp og Høyre nå slipper å finne felles inndekning for hele dette beløpet?

— Vi gjør ikke jobben to ganger. Men jeg vil nå se nærmere på hva som kommer fra byrådet før jeg tør si sikkert at de på alle punkt har oppfylt kravene fra oss, sier Monica Mæland.