— Dette budsjettforslaget rammer skolene. To nærskoler er foreslått nedlagt, sukker Hilde Onarheim (H), bydelsstyreleder i Fana.

— Vi må ha skolen i Indre Sædal. Vi trenger den til nye elever. De foreslår også legge ned Helldal og Samdal skole. Onarheim drar frem budsjettet og peker.

— Likevel skriver de her at nye elever i Indre Sædal skal overføres til Helldal! Onarheim er også misfornøyd med at investering i opprusting og bedre inneklima i de gamle skolene blir utsatt. Og at kulturhuset er utsatt i to-tre år.

— Noe du er fornøyd med?

— Det er bra at de ikke kutter i sykehjemsdriften i Fana, men planene om Øvsttunheimen er beholdt.