Skoler som blir berørt

Listen under gir en oversikt over skoler som blir berørt av streiken. Listen oppdateres jevnlig, og ble sist oppdatert 1. juni kl. 16.30.

I tillegg kan andre skoler bli berørt. Foresatte får informasjon fra den enkelte skole om hvilke konsekvenser en streik vil få for skole— og SFO-tilbudet.

ARNA

Garnes skule - stengt. SFO er stengt om morgenen, men er åpen som vanlig etter skoletid.

Garnes ungdomsskole - skolen er stengt.

Haugland skole - skole og SFO er stengt.

Indre Arna skule - skole og SFO er stengt. All utleie av skolens lokaler utgår.

Lone skole - skole og SFO er stengt.

Trengereid skole - skole og SFO er stengt.

Ytre Arna skule - skole og SFO er stengt.

Ådnamarka skole - skole og SFO er stengt.

BERGENHUS

Christie krybbe skoler - skole og SFO stenger 2. juni.

Haukeland skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Hellen skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Krohnengen og Eventyrskogen skoler - skole og SFO stenger 2. juni.

Møhlenpris skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Nordnes skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Rothaugen skole - skole stenger 2. juni.

FANA

Apeltun skole - skole og SFO er stengt. Alle planlagte foreldremøter og arrangementer i regi av skolen utgår. All utleie av skolens lokaler utgår.

Helldal skole - skole og SFO er stengt.

Hop ungdomsskole - skole og utvidet skole er stengt.

Kaland skole - skolen er stengt. SFO har åpent til vanlig tid.

Kirkevoll skole - skolen er stengt. SFO har åpent til vanlig tid, men stenger fra 2. juni.

Kringlebotn skole - skolen er stengt. SFO har åpent til vanlig tid. Foreldremøter og planlagte aktiviteter i skolens regi utgår.

Krokeide skole - skolen og SFO er stengt.

Midtun skole - skolen er stengt. SFO har åpent til vanlig tid.

Nattland skole - skolen er stengt. SFO vil være åpen til vanlig tid.

Nordvik skole - skolen er stengt. SFO stenger fra 2. juni.

Paradis skole - skolen er stengt. SFO holder åpen til vanlig tid, men er stengt fra 2. juni.

Riple skole - skole og SFO er stengt.

Rådalslien oppveksttun - skolen er stengt.

Skjold skole - skolen er stengt. SFO holdes delvis åpen og stenger 2. juni.

Slåtthaug skole - skolen er stengt.

Smørås skole - skolen er stengt. SFO er delvis åpen.

Storetveit skole - skolen er stengt.

Ulsmåg skole - skole og SFO er stengt.

FYLLINGSDALEN

Bønes skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Fjellsdalen skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Lynghaug skole - stenger 2. juni.

Lyshovden oppveksttun skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Løvås oppveksttun skole - skole og SFO stenger 2. juni. Svømmebasseng er stengt. Kun utleie i gymsal på kveldstid onsdag til fredag.

Ortun skole - stenger 2. juni. Bassenget ble stengt 28. mai. Det innebærer at Bergens svømme- og livredningsklubb ikke kan bruke bassenget på ettermiddager og lørdager. Det blir heller ikke publikumsbading.

Seljedalen skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Sælen oppveksttun skole - skolen stenger 2. juni. SFO holdes delvis åpen 2.-4. juni og stenger 7. juni.

Varden skole - skole og SFO stenger 2. juni. Utleie går som normalt.

LAKSEVÅG

Alvøen skole - skole stenger fra 2. juni. Fra 2. juni er SFO åpen for 1. og 2. trinn fra kl. 13.00 til kl. 16.00, til og med 4. juni.

Bjørndalsskogen skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Damsgård skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Holen skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Kjøkkelvik skole - skole og SFO stenger 2. juni. Ingen utleie.

Loddefjord skole - skole og spesialavdeling stenger fra 2. juni. 2. juni vil SFO-A stenge, men SFO-B holder åpen som vanlig på ettermiddagstid.

Mathopen skole - skolen stenger 2. juni. SFO vil ha vanlig åpningstid.

Nygårdslien skole - skolen stenger 2. juni. SFO holdes åpen etter skoletid. Alle planlagte foreldremøter og andre aktiviteter utgår.

Olsvik skole - skole og SFO stenger 2. juni. Dette innebærer at Olsvikhallen også stenger.

Vadmyra skole - skole og SFO stenger 2. juni. Ingen utleie.

Sandgotna skole - tas også ut i streik.

YTREBYGDA

Aurdalslia skole - skole og SFO stenger fra 2. juni.

Liland skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Hjellestad skole - skolen stenger 2. juni. SFO vil fra da ha redusert åpningstid kl. 13.00-16.30. Elevavslutninger i regi av foreldre utgår.

Rå skole - stenger 2. juni.

Skeie skole - skole og SFO stenger 2. juni. Utleie utgår.

Skranevatnet skole - skole og SFO stenger fra 2. juni.

Søreide skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Søråshøgda skole - skolen stenger 2. juni. SFO holdes åpen til vanlig tid.

Ytrebygda skole - stenger 2. juni.

ÅRSTAD

Fridalen skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Gimle oppveksttun skole - stenger 2. juni.

Kronstad skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Landås skole - skole og SFO stenger 2. juni. All utleie opphører.

Minde skole - skole og SFO stenger 2. juni.

Ny Krohnborg skole - skole og SFO stenger 2. juni. Ingen utleie.

Slettebakken skole - skolen stenger 2. juni. 2. juni vil SFO være åpen i tidsrommene kl. 7.30-8.30 og kl. 13.15-16.30. Fra torsdag 3. juni vil SFO være stengt om morgenen, men åpen kl. 13.15-16.30.

ÅSANE

Blokkhaugen skole - er stengt.

Breimyra skole - er stengt.

Eidsvåg skole - skolen er stengt for alle, unntatt klasse 2B som får undervisning inntil videre. SFO er åpen til vanlig tid.

Flaktveit skole - skole og SFO er stengt.

Haukedalen skole - skolen er stengt. Klasse 6 B har reist på leirskole mandag 31. mai som planlagt. Tilsynsordning for 1. trinn i skoletiden. SFO holdes åpen til vanlig tid. Elever på 2.-4. trinn må gå hjem i skoletiden.

FRA 2. JUNI: SFO-tilbudet samles på "Haukeredet", som er åpen morgen og ettermiddag. Tilsynsordning for 1. trinn opprettholdes på "Haukeredet". Elever i 2.-4. trinn må gå hjem i skoletiden.

Haukås skole - skole og SFO er stengt.

Hordvik skole - skolen er stengt. SFO er åpen til vanlig tid, men stenger fra 2. juni.

Kalvatræet skole - skole og SFO er stengt.

Kyrkjekrinsen skole - skole er stengt. SFO holdes åpen. Fra 2. juni er SFO åpen kl. 7.30-8.30 og kl. 13.00-15.30. Fra tirsdag 8. juni stenger SFO kl. 16.00.

Li skole - skole og SFO er stengt.

Marikollen skole - skolen er stengt.

Mjølkeråen skole - skolen er stengt. Tilsynsordning for 1. trinn i skoletiden. SFO holdes åpent til vanlig tid.

FRA 2. JUNI: Skole og SFO stenger. All utleie opphører.

Rolland skole med avdelingene Kålåsen og Storåsen - skole og SFO er stengt.

Salhus skole - skolen og SFO er stengt.

Tertnes skole - skolen er stengt. SFO åpen. Ingen konsekvenser for utleie til turnstevne.

Ulsetskogen skole - skolen er stengt. SFO er åpen etter skoletid, men stenger fra 2. juni.

Åstveit skole - skolen er stengt. Spesialavdeling og tilsynsordning er stengt.