Barneskoler

— idrettslinje

  • Åsane gymnas (skifter navn til Tertnes videregående skole høsten 2007)

— toppidrettslinje

— yrkesskole med følgende programmer: bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og sosial, teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel, salg og service, data og elektronikk, helseservicefag, matfag, klima, energi og miljøteknikk, industriteknikk, byggteknikk, allmennfaglig påbygning, apotektekniker, tannhelsesekretær.Folkehøgskoler og høyere utdanning

— tilbyr følgende linjer: friluftsliv, bo og fritid, U-landslinje, kunst og design, musikk og teater, skriveverksted

— tilbyr allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanning og studier i kristendom/teologi, pedagogikk, interkulturell forståelse og ex.fil/ex.fac

Haukås skole i 2001.
Elever utenfor Eidsvåg skole, som den gang i 2004 var truet av nedleggelse.
Kjøttdisken ved slakterlinjen på Åsane videregående skole. Bildet er fra 1998.
Liakroken skole.