For å nå full barnehagedekning i 2009, vil byråd for barnehage og skole Tomas Moltu bruke Løvås og Lyshovden skoler som oppveksttun.

– Elevtallsprognosene for Fyllingsdalen bydel viser at skolene vil få en betydelig nedgang i årene som kommer, og at det samlede elevtallet ser ut til å stabilisere seg på omkring 550 færre elever enn det er i dag. Samtidig trenger vi flere barnehageplasser for å realisere full barnehagedekning. Lager vi oppveksttun på Løvås og Lyshovden skoler, gir det oss et dobbelt kinderegg, sier byråd for barnehage og skole, Tomas Moltu i en pressemelding fra Bergen kommune.

Tomas Moltus begrunnelse:

*Vi får raskt opprettet nærmere 50 barnehageplasser på Løvås og 60 på Lyshovden. Etter planen vil plassene være klare innen august 2009.

*Ved å omgjøre skolene til oppveksttun, bruker vi mindre penger enn om vi skulle bygget selvstendige barnehager. Etablering av 110 barnehageplasser på de to skolene vil koste rundt 25 millioner kroner.

*Barnehagene får en god, sentral og kjent plassering i nærmiljøet.

*Vi gjør nytte av skolenes arealer og unngår å legge ned en skole i Fyllingsdalen.

*Dersom elevprognosene endres, og vi får behov for mer skoleareal, vil det være enkelt å tilbakeføre arealene til skoledrift igjen. Ved elevtallsnedgang kan barnehagedelen utvides.

*Vi har gode erfaringer fra Sælen oppveksttun og Hop oppveksttun, som består av barnehage og skole med felles ledelse.

Moltu forklarer at det er for mye skoleareal i Fyllingsdalen, og at derfor var det en av to ting som måtte gjøres.

— Enten måtte vi legge ned en skole, eller bygge nye barnehager i eksisterende skoler. Jeg har snakket med rektorene på skolene, og de ønsket begge det siste alternativet, sier Moltu til bt.no.

Etter planen vil Løvås og Lyshovden oppveksttun være ferdigstilt i august 2009.

Lyshovden skole.ARKIVFOTO: HELGE SUNDE