— Min klient har erkjent medvirkning til produksjon, oppbevaring og salg av marihuana. Han har selv informert sin arbeidsgiver om saken, sier advokat Stein Erik Ottesen til Bergens Tidende.

Den 30 år gamle mannen har sittet i varetekt siden desember i fjor. Ytterligere to personer er siktet i saken.

Sendt til Kripos

Den storstilte produksjonen skal ha pågått i over et år før den ble avslørt. Politiet mener det totalt dreier seg om hele ni kilo marihuana.

— Vi har ikke fullstendig oversikt over kvantumet. Det gjenstår fortsatt noe etterforskning, sier politiadvokat Eli Valheim.

Ettersom psykologen er kommet med en uforbeholden tilståelse, kan saken komme opp for retten allerede i februar.

— Jeg vil understreke at siktelsen er foreløpig. Den kan bli utvidet, sier Valheim.

Politiadvokaten er svært tilbakeholden med opplysninger om saken. Hun bekrefter at det er beslaglagt narkotika, men ønsker ikke å si hvor mye. Beslaget er sendt til Kripos for analyse.

Et lite gartneri

For et drøyt år siden var 30-åringen på fest med psykologstudenter på Nygårdshøyden. Her traff han mannen som senere skulle bli hans kompanjong i lyssky affærer. De to har forklart at de røykte hasj sammen på festen. I løpet av kvelden diskuterte de mulighetene for selv å fremstille narkotika.

Kort tid senere leide de en liten leilighet i sentrum. De gikk til innkjøp av blomsterpotter, frø og diverse produksjonsutstyr.

Kameratene bodde aldri i leiligheten. Den ble kun benyttet til dyrking av narkotika. Bergens Tidende får beskrevet boligen som «et lite gartneri».

— I utgangspunktet dreide det seg kun om produksjon til eget bruk. Dessverre ballet det etter hvert på seg, sier advokat Ottesen. Han ønsker av hensyn til klienten å si minst mulig om saken.

Jobbet i PPT

Like før jul gikk politiet til aksjon. Både psykologen, kameraten og en 29-åring ble pågrepet og siktet.

På dette tidspunkt var 30-åringen ansatt i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Bergen kommune. Arbeidet besto blant annet i å bistå barn med lære- og atferdsvansker.

I avhør innrømmet psykologen å ha solgt mesteparten av marihuanaen, først og fremst i sin egen omgangskrets, men også til et afrikansk miljø i Bergen.

— Det er galt å påstå at min klient har gjort dette i vinnings hensikt. Inntektene fra salget gikk nesten utelukkende til å dekke utgifter ved produksjon, sier Ottesen.

Prisen på marihuana er svært variabel. Det er usikkert hvor mange penger de siktede kan ha tjent på salg av 8,1 kilo, men det dreier seg trolig om flere hundre tusen kroner

Gulating lagmannsrett avgjorde denne uken at psykologen kan holdes i varetekt til midten av februar. De to andre siktede i saken er begge løslatt.

— Vi begjærte vedkommende fortsatt varetektsfengslet fordi det kan stride mot allmennhetens rettsoppfatning om han blir løslatt, sier politiadvokat Eli Valheim.

Ettersom saken dreier seg om store mengder narkotika, risikerer psykologen en lang og ubetinget fengselsstraff.