Minst 5000 søkere til videregående skoler i Norge, kan risikere å stå uten skoletilbud til høsten. Det viser en ringerunde BT har gjort til samtlige av landets inntakskontorer.

Mens det i Sogn og Fjordane kun er 82 elever med tilbud om plass og 136 på venteliste som ikke har svart, er nesten hver femte av etternølerne i Norge fra Hordaland. Det står i skarp kontrast til fylker som Oslo, Rogaland og Akershus.

— Per onsdag var det 200 som ikke hadde svart. Det er flotte tall, sier Elin Sæbøe, inntaksleder i Akershus fylkeskommune.

- Lever farlig

Bare Hedmark har flere som ikke har svart på tilbud om plass enn Hordaland

— Etter første inntaksrunde var det 964 som ikke hadde svart. Det er veldig mange og en dobling fra i fjor. Hva det skyldes er vanskelig å svare på. Men det er veldig betenkelig, sier Kasper Tøftiengen, ansvarlig for inntaket i Hedmark fylkeskommune.

Inntaksleder i Hordaland fylkeskommune, Nils Skavhellen, har ingen forklaring på hvorfor Hordalands-ungdommen har så vanskelig for å svare i tide.

— Nei si det. Det var rart. Skulle tro det var trønderne som var tregest, ler Skavhellen.

I går ettermiddag var det fortsatt i underkant av 1000 søkere som ikke hadde svart på tilbud om plass i en av Hordaland fylkeskommunes videregående skoler.

— Det er en del som lever farlig med tanke på skoleplass, sier inntakssjefen.

— I fjor måtte vi sende ut brev til ca. 350-400 om at de hadde mistet plassen. Vi ligger jo godt over det tallet i år, men ennå er det litt tid igjen før fristen går ut, sier Skavhellen.

Den egentlige fristen gikk faktisk ut for en liten uke siden, 24. juli.

Blant annet på grunn av at så mange ikke har klart å gi fylkeskommunens inntakskontor et svar, ble fristen utsatt seks dager. Siden den gang har rundt 300 svart. Men fortsatt er det altså rundt 1000 som ikke har gitt tilbakemelding.

For brukere av post på gamlemåten, i brevs form, er det allerede for sent. Fylkeskommunen må ha skriftlig tilbakemelding innen i dag. Men det er en siste mulighet til å svare på nettet.

-Etternølerne kan logge seg inn på nettstedet vigo.no innen søndag kl. 23.59 og svare der. Gjør de ikke det, har de ikke skoleplass når mandagsmorgenen kommer, sier Nils Skavhellen.