— Politikerne får ikke lov å løpe fra løftene sine. Nå er det skolens tur, sier Arild Raaheim, FAU-leder ved Bønes skole. Han er provosert av budsjettet for Fyllingsdalen bydel, som bydelsstyret skal vedta i dag. Her foreslår bydelsdirektør Harald Inge Anderssen nye millionkutt for skolen.

— Resultatet blir at skolene får det enda trangere enn høsten 2002, sier Raaheim. Den gang satt elevene og frøs i klasserom der temperaturen var redusert til 18 grader. Nye kutt nå vil frata skolene mulighet til å dele klassene og gi ekstraundervisning til de elevene som trenger ekstra oppfølging, påpeker Raaheim.

Overfor politikerne har bydelsdirektøren fremlagt tre alternativ til nedskjæring. To handler om å fordele et kutt på enten 11,4 eller ti millioner på alle tjenester. Men både legetjenester, sosialkontor og barnevernet skal være skjermet for kuttene. Da gjenstår i praksis eldreomsorgen, barnehager og skole, sier Raaheim.

I utgangspunktet er skolebudsjettet i Fyllingsdalen hårfint bedre enn det var i høst. Et generelt kutt vil gjøre det verre.

I det tredje alternativet må eldreomsorgen til pers. Det handler om å stenge rehabiliteringsavdelingen på Fyllingsdalen sykehjem, avvikle en avdeling på sykehjemmet og gi hjemmehjelp bare en gang i måneden.

Raaheim ber politikerne unngå de to første alternativene.

— Ønsker du da at det tredje velges?

— I hvert fall en variant av det. Nå er det skolens tur. Særlig Høyre har her løfter å svare for, sier FAU-lederen med spesiell adresse til bydelsstyreleder Einar Kaarbø (H).