— Fornuften seiret, sier leder i komité for oppvekst, Oddny Miljeteig (SV) til BT.

Byrådets nedleggelsesforslag ble forkastet av Ap, Frp, SV, RV og Sp i gårsdagens komitémøte. Bystyret skal senere strø sand på vedtaket. I et siste forsøk på å få kuttet skoleutgifter, foreslo byrådspartiene å forbeholde Fridalen skole for barn fra første til fjerde klasse. Også her satte flertallet foten ned.

For Seljedalen skole innebærer vedtaket i går at skolen er reddet, men det åpnes for at paviljongen ved skolen på sikt kan brukes til barnehageformål, opplyser Miljeteig.

Liakroken skole i Åsane skal nedlegges og elever overflyttes til hovedskolen Li. Men nedleggelsen vil ikke skje før det er skaffet tilleggslokaler som løser plassbehovet. Også Liakroken skal omgjøres til barnehage, i likhet med Slettebakken.

— Det er enighet om å vurdere flytting av den internasjonale skolen på Slettebakken til lokalene som Høyskolen i dag leier ved Landås skole, sier Miljeteig.

Komiteen ga også byrådet fullmakt til å selge Nygård skole forutsatt at det skaffes nye egnete lokaler til undervisningsvirksomheten.

Byrådsleder Monica Mæland (H) sier alternativet til opposisjonens nei til skolenedleggelser, er å kutte i innholdet i Bergens-skolen.

Miljeteig avviser at Mæland har et poeng.

— Vi aksepterer ikke påstanden om at disse nedleggelsene ville gitt innsparinger. Flere av forslagene var dårlig utredet, og vi kunne risikert økte utgifter på andre budsjettposter hvis nedleggelsene ble vedtatt. Skoler er heller ikke noe man nedlegger i hytt og vær. Til høsten får vi den viktige skolebehovsplanen, og byrådet ville med sine forslag foregrepet og forskuslet denne viktige debatten, hevder Miljeteig.