Byrådet foreslår å legge ned de tre fådelte skolene Trengereid i Arna og samdal og Helldal i Fana.

Skolene må i tillegg belage seg på å kutte i rammetimetallet. Hver klasse må får 1,5 timer mindre å rutte med. Forslaget innebærer at det blir mindre muligheter til å dele klassene og gi individuell opplæring.

Byrådet reduseres aktivitetstilskuddet til de private barnehage, med 200 kroner for storebarnsplasser og 400 kroner for småbarnsplassene. Opptrappingsplanen bystyret har vedtatt blir dermed ikke gjennomført. Barnehager som selv ønsker ta kan øke barnegruppene, mot å styrke den pedagogiske bemanningen. Tiltaket blir frivillig.

Foreldrebetalingen i barnehagene blir ikke øket. 17 millioner kroner fra Hardangerbrofondet skal tilføres skole og barnehagesektoren. Det blir bydelene som velger hvordan disse pengene skal brukes. For noen skoler kan dette gi flere timer, for andre nytt utstyr.

Nytt av året er at byrådet vil ha større del av fritidsaktivitene inn i SFO-tilbudet. Byråd Ruth Grung begrunner dette med å ville hjelpe småbarnsforeldre ut av tidsklemmen. Arbeidet med å heve kvaliteten i skole og barnehage prioriteres tross store kutt på sektoren.

— Byrådet ønsker å innføre skolevurdering, og vi vil spesielt medvirke til økt satsing på realfagene, sier Grung.