Foreldrenes syn går frem i brukerundersøkelsen for skolene i Bergen som ble lagt frem i går. I vår har foreldrene til om lag hver femte elev i den bergenske grunnskolen blitt intervjuet om deres syn på tingenes tilstand.

— Det er mye som er veldig bra i resultatene av undersøkelsen og noe som ikke er fullt så bra, konkluderte byrådsleder Monica Mæland og oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit.

Data er bøygen

Mest tilfreds var de med at så mange er fornøyd med skolenes innsats for å fremme leseferdighetene.

— Det er veldig bra. Det viser at byrådets plan for lesing virker. Vi tror i hvert fall det. Det er satt inn ekstra ressurser på dette, sier Tveit.

På området «matematikk og naturfag» derimot, er det et langt stykke frem til gledesutbruddene blant foreldrene.

Godt under halvparten av foreldrene synes skolenes innsats på det området fortjener betegnelsen «god».

Enda dårligere kommer skolene ut, sett med foreldrenes øyne, når det gjelder «digital kompetanse».

Byrådslederen og oppvekstbyråden fornekter ikke at her er en jobb å gjøre.

— Men nå skal vi fra høsten sette inn ekstra ressurser på dette området, sier Hans-Carl Tveit.

Gjør elevene trygge

BT har den siste tiden skrevet en del om mobbing på skolene. I undersøkelsen kommer det frem at 35 prosent av foreldrene ikke vil gi bedre karakter enn «middels» på skolenes innsats for å unngå mobbing, vold og rasisme.

Totalt er likevel så mange som åtte av ti foreldre er fornøyd med skolenes innsats for å skape trivsel og trygghet. Det er tall som gledet byrådslederen.

— For oss er ett utrygt barn ett for mye, men det er likevel godt å se at det store bildet er så pass positivt, sier Mæland. Undersøkelsen viser også:n Foreldrene på de lavere klassetrinn er mer fornøyde enn foreldre til elever i ungdomsskolen.

n Mødre er gjennomgående mer fornøyd enn fedre.

n Foreldre til minoritets- og tospråklige elever totalt sett er like godt fornøyd som foreldre for øvrig. På enkelte områder er de vesentlig mer fornøyd.

Fana-folk fornøyde

Brytes tallene ned på bydelsnivå, er foreldre i Laksevåg gjennomgående blant de minst fornøyde. Dette gjelder de fleste kategoriene.

I andre enden av skalaen troner Fana, bortsett fra når det gjelder i hvilken grad skolene tilrettelegger for fysisk aktivitet. På det området er fanabuene byens minst tilfredse foreldre, mens Åsane-folk og sentrumsboere er mest fornøyde.

Bergenhus er bydelen som følger Fana som bydelen med de mest fornøyde foreldre.

Byrådsleder Monica Mæland maner likevel til forsiktig lesing av statistikken.

— Nå skal vi huske at dette er foreldrenes syn på saken. Det behøver ikke bety at skolens tilbud er dårlig, det kan også bety at en del skoler først og fremst har et kommunikasjonsproblem. Det må vi også finne ut av, sier Monica Mæland.

- Undersøkelsen er et godt redskap

— Dette er første gang vi gjennomfører en slik undersøkelse i Bergen, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Undersøkelsen er et utrolig viktig verktøy. Den gir oss kunnskap som gjør oss i stand til å trykke på de rette knappene for å rette på det som ikke er bra.

Byrådslederen lover at en slik brukerundersøkelse skal gjennomføres årlig, slik at kommunens politiske og faglige ledelse kan følge utviklingen fra år til år.

— Slik kan vi forhåpentligvis se virkningen av de politiske vedtakene og grepene vi gjør over tid, sier Mæland.

Resultatene av årets undersøkelse skal offentliggjøres på kommunens nettsider mandag. Da kan Bergens innbyggere klikke seg inn og lese resultatene fra hver enkelt skole.

Mæland beskriver åpenhet «som et gode i seg selv».

— Dette byrådet har hele tiden sagt at vi skal ha en åpen kommune. Hadde byen hatt et annet politisk regime, ville vi ikke fått gjennomført undersøkelser som denne, sier Mæland med dårlig skjult adresse til opposisjonen.