TOR KRISTIANSEN

KRISTINE VON STRENG

— Jeg forutsetter at skolene holder seg innen lovens grenser, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland til Bergens Tidende. Hun har merket seg at skolene i Bergen må kutte så mange millioner i sine budsjetter at de står i fare for å miste 50 lærere.

— Har en 1.klasse mer enn 18 elever skal den ha en ekstra lærer, påpeker hun.

— Skolene får færre muligheter til å dele klassene og gi barn som trenger det ekstra hjelp. Hvordan vurderer du det?

— Skal vi få en god skole, må lærerne ha mulighet til å differensiere, dele klasser og sette inn ekstra lærer i enkelte timer. Jeg har tiltro til at administrasjonen og politikerne sikrer dette, påpeker Kjellbjørg Lunde.

— Vi følte at vi hadde nådd en smertegrense i fjor da det ble kuttet i skolebudsjettene. Lærerne opplever at de svikter elevene om det nå kuttes igjen, sier rektor Ragnhild Fosheim ved Mjølkeråen skole i Åsane.

Ny Krohnborg skole opplever at flere av tilbudene står i fare. Skolen har mange barn av innvandrere og har sammen med foreldre drevet lørdagsskole for å gjøre noe for nærmiljøet. Nå kan dette tiltaket og flere andre bli stoppet.

— Dette er et viktig tiltak i integreringsprosessen her i nærområdet. Her tilbyr vi blant annet spesialundervisning for de med språkvansker. Vi lærer, leker og har diverse aktiviteter Vi har ikke tatt stilling til hva som må kuttes enda, men det er mulig at lørdagsskolen må oppheves, sier rektor Berit Strand Karlsen

— Jeg er redd bydelene foretar sterkere kutt enn de streng tatt må, sier Ragnhild Hedemann, SV, leder av oppvekstkomiteen i Bergen. Hun vil be byrådet se til at skolene sikres. Bystyret sørget for at bydelene ikke skulle spare 45,6 millioner kroner. Det må få noen følger for skolene.