I løpet av 2010 skal 27 bergensskoler få seg et ansiktsløft.

— Gode og moderne skolebygg er svært viktig dersom byrådets satsing på innholdet i skolen skal gi den effekten vi ønsker. Barn lærer bedre og mer i «friske» skolebygg, sier skolebyråd Tomas Moltu i en pressemelding.

På Smørås skole er de allerede i full gang med oppussing. Rektoren viser stolt frem nye vinduer, nytt inngangsparti og ny dør. Ventilasjon og etterisolering sikrer et bedre innemiljø for elever og lærere.

— Dette var veldig kjærkomment, for vi holder til i en gammel bygning som har blitt gradvis dårligere. Vi føler nesten at vi går i en ny skole nå, så det er vi veldig godt fornøyde med, sier rektor Per Moland.

Rehabilitering og inneklima

Byrådsleder Monica Mæland dreide fokuset fra helse mot skole da budsjettet for 2010 ble lagt frem i dag:

  • 180 millioner kroner settes av til å få godt nok inneklima på bergensskolene.
  • Byrådet foreslår å investere 20 mill kr til rehabilitering og utvidelse av Hålandsdalen leirskole.
  • Byrådet foreslår derfor å styrke den spesialpedagogiske innsatsen, både i barnehage og skole, med i alt syv millioner kroner i 2010.
  • Over driftsbudsjettet vil byrådet sette av midler til videreutdanning for lærere og skoleledere.