Ryktene har lenge gått om at én eller flere skoler i Bergen må belage seg på nedlegging. Bakgrunnen var kuttene som byrådet innførte i november, der skolebyråden måtte finne ti millioner kroner i uspesifiserte kutt fra sitt 2008-budsjett.

— Det er umulig å spare ti millioner uten å legge ned en skole, sa den nylige avgåtte skolebyråden Hans-Carl Tveit (V).

Men nå kan Moltu triumfere. Av de ti millioner kronene som måtte kuttes, har byrådsavdeling for skole funnet måter å spare åtte millioner på, i følge skolebyråden uten å ramme elevene. Dermed kan han komme med følgende garanti:

— Det vil ikke komme noen nedleggelse knyttet til de ti millionene. Den floken har vi løst, og det er jeg kjempeglad for, sier en stolt Moltu.

Flaks og forutseenhet

I stedet har kommunen hatt litt flaks og litt forutseenhet. Hoveddelen av innsparingene kommer nemlig fra disse to forholdene:

  • Elevtallsprognosene er justert, og viser at det ikke blir så mange elever som tidligere forventet. Det sparer kommunen flere millioner kroner på.
  • Enhetstaksten på buss gjør at utgiftene til skoleskyss blir betydelig lavere. Etter at fylkeskommunen overtok ansvaret for kollektivtransporten ved nyttår, og bestemte seg for å videreføre enhetstaksten, betyr det at kommunen kan skyve en del av utgiftene over på fylket.
  • Sånn kan du kanskje si det. Men det var vi som innførte enhetstaksten og bekostet den i fjor, sier Moltu.

Fortsatt gjenstår det å kutte to millioner kroner, men Moltu sier det er håndterlig, uten at det får store konsekvenser for driften.

Ikke totalfredet

At det ikke blir skolenedleggelser i denne omgang, betyr ikke at samtlige bergensskoler er fredet. Moltu sier at det kan bli aktuelt å gjøre endringer i skolestrukturen i fremtiden.

— Vi ser fortløpende på skolestrukturen. Men jeg vil ikke legge ned skoler på grunn av kortsiktige innsparingskrav. En eventuell nedlegging vil være basert på elevtallsprognoser og langsiktig økonomisk forvaltning.

Årstad og Fyllingsdalen er bydelene som i første rekke har hatt «for mange» skoler i forhold til geografi og elevtall. I tillegg har det gått rykter om at grendeskolen Eventyrskogen i Sandviken henger i en tynn tråd. Årsaken er at Sudmannske stiftelse, som eier bygningen, vurderer å selge.

— Men leiekontrakten med kommunen varer i åtte år til, og et eventuelt salg vil ikke få konsekvenser for den, sier Dagfinn Øvrebotten, forretningsfører for stiftelsen.

Synspunkter på saken? Diskuter her!

SIMSALABIM: Skolebyråd Tomas Moltu (KrF) har endevendt budsjettet, og funnet en måte å spare åtte millioner kroner på, uten at det går ut over undervisningen. Nå gjenstår bare to millioner før budsjettet er i havn. ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN