Møtet begynte klokken 10. Før møtet var det demonstrasjoner utenfor rådhuset.

I tillegg til den såkalte Skolebruksplanen, skal byens politikere også behandle neste års budsjett. Her avgjøres det hva slags gebyrer du må betale neste år.

bt.no har vært i bystyret og rapportert direkte, se feltet under.

Det var høy temperatur i debatten. SVs Simen Willgohs anklaget byrådspartiene for å drive Bergen som Nord-Korea, mens Oddny Miljeteig varslet omkamp om skolenedleggelsene etter kommunevalget neste høst.

Opposisjonspartiene forsøkte å utsette behandlingen av hele saken, uten hell. Partiet Rødt prøvde å utsette saken på sin egen måte, ved å fremme 175 ulike forslag og kreve separat avstemning om alle. Også Sps Ove Sverre Bjørdal prøvde seg med en rekke nye forslag:

Disse skolene protesterte mot kommunens plan, til ingen nytte:

Løvås

Skolen i Fyllingsdalen er foreslått nedlagt fordi prognosene viser synkende elevtall i bydelen. Byrådet ønsker å gjøre bygget om til kulturhus og flytte de 236 elevene til naboskolene.

Landås

Planen har lenge vært å rive gamle Landås skole for å bygge en helt ny skole. Nå ønsker byrådet i stedet å overføre elevene til lokaler i Ulriken skole.

Kyrkjekrinsen

Skolen med 500 elever er foreslått nedlagt. Politikerne forsikrer nå at nedleggingen ikke vil skje før nye Leikvang skole er ferdig, og før Eikåstunnelen er bygget, slik at elevene får trygg skolevei.

Mjølkeråen/Marikollen

Byrådet vil slå sammen de to skolene til en skole som har elever fra 1. til 10. klassetrinn. FAU ved begge skolene kjemper imot sammenslåingen.

Alvøen

Foreldrene mener at byrådet har glemt Alvøen skole i skolebruksplanen. Skolen med 552 elever mangler 2000 kvadratmeter og har dårlig inneklima. Nå føler de seg forbigått på prioriteringslisten over hvilke skolebygg som skal rustes opp.

Riple

Byrådet vil slå sammen Riple skule med Ulsmåg skole. Begrunnelsen er at skolen har få elever, og at en sammenslåing vil gi stordriftsgevinst.

— Men de tar ikke med de positive sidene ved små skoler, sier Dag Harald Skutlaberg i FAU ved Riple skule.

Tunesflaten

Byrådet vil ikke vil bygge den planlagte Tunesflaten skole og flerbrukshall. I stedet vil kommunen utvide Skeie skole. Forslaget har utløst store protester blant befolkningen i Råstølen. Flertallet i bystyret ønsker nå å få en egen sak om Tunesflaten neste år.

Arna

Byrådet vil slå sammen Trengereid og Garnes skoler, legge ned ungdomstrinnet på Ytre Arna skule og bygge en ny ungdomsskole i Arna. Indre Arna skole legges ned fra 2011, og elevene overføres til Ådnamarka. Barn og foreldre har gått i fakkeltog for å bevare ungdomstrinnet i Ytre Arna, og det har vært protester også i Garnes og Trengereid.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!