— Karakterene sier bare litt om hva et menneske er god til, påpeker rektor Eirik Paul Fjørtoft ved Arna gymnas. Han viser til at det i det siste er operert med syv ulike former for intelligens. Utvikling av sosiale ferdigheter, kreativitet og evnen til å gi uttrykk for følelser vil være viktig i fremtiden. Hvor dyktig en skole er til å utvikle disse, vil være vel så betydningsfullt.

Utdanningsminister Kristin Clemet tok på Utdanningskonferansen på Gardemoen nylig til orde for å utvikle et nasjonalt system for kvalitetsvurdering i skolen. Handlingsrommet er stort for dem som vil utvikle skolen. Hun ser for seg at informasjon om eksamensresultater, sosialt miljø og utvikling ved skolen kan legges ut på Internett allerede til høsten om noen ønsker det.

— Vi trenger en debatt om hva som kjennetegner kvalitet i skolen, sier assisterende utdanningsdirektør Svein-Erik Fjeld. Han deltok på utdanningskonferansen og merket seg ikke minst debatten i pausene om hvordan dette kan utformes videre. Han vil ha en måling av kvalitet som ikke gjør urett mot elevene og skolene.

Allerede nå finnes det et nasjonalt mål for måling av kvalitet i skolen, elevinspektørene.no. Kjøkkelvik skole er den eneste i Bergen som har benyttet opplegget.

Mediekompaniet i Bergen har utviklet de tekniske løsningene for elevinspektøren.no. Prosjektleder Peter Klasson opplyser at 40.000 elever ved 256 ulike skoler til nå har lagt inn informasjon.