Tall fra Grunnskolens infosystem (GSI) for 2002 viser at 160 lærere uten godkjent utdanning for de trinn de underviser på, jobber i skolene i Hordaland.

Regulativlønnen til en adjunkt med opprykk var 345.000 kroner 1. oktober 2002, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. På samme tid tjente en ufaglært lærer 252.800 kroner i året. Det gir en innsparing på 92.000 kroner på et årsverk.

De offisielle tallene viser at skolene i Hordaland med andre ord sparer omkring 15 millioner kroner i løpet av et år på å benytte seg av ufaglært arbeidskraft. De ufaglærte står for tre prosent av undervisningen.

Dyre lektorer

I BT torsdag gikk leder i Hordaland Lektorlag, Svein Einar Bolstad, ut og beskyldte rektorene i hordalandsskolene for å benytte seg av billig, ufaglært arbeidskraft, samtidig som over 500 utdannede lærere står i arbeidsledighetskø i fylket. Bolstad hevder det er store skjulte tall i statistikken gjennom utstrakt bruk av assistenter i lærerstillinger. Når den faste læreren er borte, blir assistenter satt til å undervise istedenfor å benytte faglærte vikarer.

Statistikken viser at det var 530 assistenter ansatt i skolene i Hordaland i fjor. Følger man Bolstads påstand, og estimerer at assistenter som vikarierte fylte omkring 100 årsverk, var det fort nye 10 millioner kroner å spare.

I forhold til å bruke en lektorutdannet lærer, sparer en skole nesten 120.000 kroner på årsbasis ved å bruke en ufaglært.

I Sogn og Fjordane var det ufaglærte lærere i 62 årsverk i fjor. I forhold til å bruke en adjunkt med opprykk i jobbene, gir det en besparelse på omkring seks millioner kroner.

327 ledige lærerjobber

Rådgiver Eva Bendiksen i utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland mener at det ikke er innsparing som er motivasjonen for å bruke ufaglært arbeidskraft i undervisningen.

— En del kommuner har slitt med å skaffe seg faglærte lærere. Det skal bli spennende å se utviklingen i år når det er blitt flere arbeidsledige lærere, sier Bendiksen. Hun viser til at det ikke alltid er like enkelt å få folk til å flytte på seg.

Et søk etter ledige lærerstillinger i Aetats jobbdatabase viser at det er 36 ledige lærerstillinger på ulike nivåer i Hordaland. I Sogn og Fjordane er det 11 ledige stillinger. På landsbasis er det samlet 327 ledige lærerjobber.

- Ikke alarmerende

Forskning- og utdanningsdepartementet tilbakeviser påstanden om at det ansettes ufaglært personale for å spare penger.

— Det er en påstand det ikke er dekning for i den offentlige grunnskolestatistikken, hevder informasjonssjef i departementet, Egil Knudsen.

— Tallene i GSI viser at antall assistenter går ned. Og antallet lærere uten godkjent utdanning er redusert med 27 prosent. Det er en betydelig nedgang. Det har vært noe økning i ledige lærere på grunnskolenivå som en konsekvens av Skolepakke II, men dette forventer vi går ned i september, slik det gjorde i fjor. Det er ikke vår oppfatning at ledighetssituasjonen er alarmerende, sier Knudsen.