— Vi står på fordi vi vil det beste for barna, sier foreldrene Kjerstin Anker Olsen og Grethe Gamlemshaug. De har ikke bare opplevd at elevene har fått det bedre på skolen. Også foreldrene er blitt mer kjent og trives bedre i kretsen.

Ryktene går

Systematisk har foreldrene ved Kaland skole utviklet et opplegg for foreldrearbeid som fremstår som noe av det beste i landet. Ryktene har begynt å gå. Nysgjerrige foreldre i andre bydeler og kommuner begynner nå å ta kontakt for å få tips og råd. Snart legges alt ut på foreldrenes egen hjemmeside.

Et foreldreteam på fire personer har ansvar for hver klasse. De er likeverdige. To jobber mest med praktiske ting og to med klassemiljøet.

— I flere klasser står foreldre på venteliste for å være med i teamene fordi dette er så populært, forteller Kjerstin Anker Olsen. Hun har vært aktiv i Foreldrerådets Arbeidsutvalg i mer enn fem år og vært med på å utvikle opplegget.

Hver måned

De som jobber med klassemiljøet, arrangerer vennegrupper i klassene, juleverksted, telttur, kinotur og andre ting.

Hver måned skjer det et eller annet. I én klasse drar fedrene på gokartkjøring en gang i måneden. Miljøforeldre fra samtlige klasser legger opp temakvelder, diskusjonsgrupper eller annet for samtlige foreldre ved skolen.

De som tar hånd om praktiske oppgaver, jobber med sommermarkedet, 17.mai, aktiviteter i tillegg til idrett etter skoletid, trafikk, skolevei og skoleutbygging.

— Uten foreldrenes engasjement hadde vi ikke fått så stor idrettshall ved skolen, innrømmer rektor Siri Christensen.

Betyr noe

— Vi foreldre har ansvar for barnas oppdragelse og kan ikke overlate det til skolen. Det er derfor vi engasjerer oss og vi ser at det betyr noe, sier Kjerstin Anker Olsen og Grethe Gamlemshaug.

— Som tilflytter opplevde jeg det lett å få kontakt med andre foreldre, sier Gamlemshaug som leder FAU Miljø ved skolen.

— Skolemiljøet er blitt bedre, forteller rektor Siri Christensen. Det betyr noe at foreldre og har omsorg for andres barn. For barna er det verdifullt å kjenne andre foreldre.

Synlige og engasjerte foreldre gir barna trygghet. Det blir mindre mobbing. En gang i halvåret arrangerer foreldrene undersøkelse om skolemiljøet. Raskt kan de gripe tak i negative trekk.

UTVIKLER MILJØET: Engasjerte foreldre har gitt elevene ved Kaland skole bedre skolemiljø. Fra venstre Kjerstin Anker Olsen, Grethe Gamlemshaug og rektor Siri Christensen.
FOTO: TOR KRISTIANSEN