— Skolens første rektor, Arnt Løkling, hadde et hjertelag og en omsorg for bygdefolket som var helt spesielt. Dette hjertelaget har alltid preget skolen og gjør det fortsatt, sier rektor Turid Klyve.

Rektor Løkling bodde på skolen og levde for Nordvik. Mannen som overtok, Ola Bønes, var med sin godhet og åpenhet preget av det samme hjertelaget.

Det hjertelaget preger også dagens skole. Elever og lærere har omsorg og respekt for hverandre. Med 55 elever i en fådelt skole er skolen oversiktlig. Alle trives. Samtlige som har svart i en spørreundersøkelse, gir skolen toppkarakter på trivsel og forholdet mellom elever og voksne.

Et eventyrslott

— Jeg trives godt fordi skolen er liten. Alle kjenner alle og blir gode venner, sier Marie Stene i 6. klasse.

Rektor Turid Klyve innrømmer at alt ikke bare er idyll. Også Nordvik skole har utfordringer fra tid til annen. Men en liten skole har bedre mulighet enn en stor til å ta tak i dem.

Nordvik skole ligger som et lite eventyrslott inne i skogen. Det første nybygget ble tatt i bruk i 1984, det siste i 2004. Den nye skolens første rektor, Laila Lerum, kommer til jubileet i dag.

Elevene har allerede øvet på programmet i flere dager. To gutter tar en pappmodell over seg og kommer snart inn som hesten til Pippi Langstrømpe. Deler av Astrid Lindgrens beretning om henne, og flere av elevenes musikaler fra de siste år, skal fremføres. I verkstedet i nybygget ligger stabler med utkledningsklær klare på bordet.

Humor ved måltidet

Ni år gamle Marie Ingstadnes og Vilde Sæterdal henter melk og frukt til elevene i 3. og 4. klasse. De deler klasserom og sitter samlet rundt et stort bord. Lærer Charlotte Sjøbø leser fra Jonnas Vitsebok mens de spiser:

«Det står en utenfor som er fra innsamlingsaksjonen for den nye svømmehallen.»

«Skynd deg skynd deg, gi han et glass med vann».

— Vi lærer en masse her, men jeg synes det er gøyest i friminuttene, sier Marie.

5., 6. og 7. klasse deler det største rommet i det nyeste bygget. Skolen ville helst dele dem i to rom, men byggekomiteen ville ikke. Nå er alle glade for at det ble et felles rom. Elevene har lært å arbeide konsentrert og ikke forstyrre hverandre.

Vennskap over grensene

To barn fra den lille byen Condanglegi på Java i Indonesia, Nadya Bolla Silvya og Indira Dwi Mukharoma, sitter sammen med de eldste elevene. De kommer fra Nordviks vennskapsskole og følger undervisningen denne uken. De har aldri vært utenfor landet sitt før. Nå stråler de over muligheten til å være i Bergen, og synes de lærer mye.

Lærerne Abdul Barri og Misbahul Munir er litt skuffet over at det ikke er snø her, men er full av lovord om Nordvik skole.

— Da vi besøkte skolen på Java i høstferien i fjor, hadde elevene aldri sett hvite mennesker før. Midt i fattigdommen hadde de en smittende glede. Vi som har overflod av utstyr og muligheter, må spørre oss om det egentlig er tingene som gjør oss lykkelige her i verden, sier Turid Klyve.

Hver eneste kveld hele uken har bygdefolket i Nordvik stått på sammen med elever og lærere for å forberede jubileet. Et eget amfi er laget bak skolen. Det innvies i dag.

— Det er et utrolig fint samhold i denne bygden. Skolen betyr noe. Derfor er det all grunn til å feire, sier rektor Turid Klyve.

Sævig, Rune
Sævig, Rune
SYMBOL: Det er slett ikke tilfeldig at et maleri av et hjerte har fått en sentral plass i rektors hylle.
Sævig, Rune
Sævig, Rune
FOTOHISTORIE: En utstilling med flere historiske bilder presenteres i dag.
Sævig, Rune