Fritt skolevalg

Hjetland: Vil kunne føre til økt segregering og oppsamling av svake elever på enkelte skoler. Beck: Ja, men valgfriheten må balanseres med retten til å få elevplass på skolen i nærmiljøet.

Individuell avlønning

Hjetland: Skolen er ingen pølsefabrikk, men et sted for kunnskapsformidling og sosial kompetansebygging. Dette gjør lærerne i team.

Erfaringer fra Oslo viser at individuelle lønnstillegg skaper dårlig arbeidsmiljø og flere sykemeldinger.

Beck: Nei, det vil være ødeleggende for miljøet på lærerværelsene. Oftest er de som står ledelsen nærmest, og gjør alle de «riktige» tingene, som blir belønnet.

Pengene skal følge eleven

Hjetland: Jeg er grunnleggende uenig i selve prinsippet om at man skal sette prislapp på elevene.

Beck: Det vil styrke foreldrenes maktgrunnlag og frihet til å velge skole.

Større pedagogisk frihet

Hjetland: Høyrepartiene har skapt en myte om at norsk grunnskole er regelstyrt og stalinistisk.

De som hevder dette må komme seg ut i skolevirkeligheten. Da vil de oppdage at skoler og lærere organiserer undervisningen vidt forskjellig. Men lærerne ønsker også en fagplan som er noe mindre detaljert.

Beck: Vi har et nesten stalinistisk læreplanregime i Norge. En nasjonal standard i kjernefag er påkrevd, men ellers bør det være tilnærmet full pedagogisk frihet.

Se skoledebatt på tv.hordaland i kveld