• Jeg er redd for at det skal bryte ut brann. Det elektriske anlegget er gammelt, og rømningsveiene er alt annet enn tilfredsstillende, sier Kenneth Andersen.

Sønnen hans er elev ved Hetlevik skole. Andersen har skrevet et advarende brev til brannsjefen i Askøy. Han har også kontaktet Arbeidstilsynet for å få en vurdering av forholdene ved skolen.

— Jeg reagerer blant annet på at det har vært en rekke strømbrudd på skolen. Dette kan skyldes alle lekkasjene. Hvis det er riktig, er det livsfarlig å bruke våtrommene på skolen, sier Andersen.

Lokalavisen Askøyværingen skrev fredag at skolen mangler seks brannslokkingsapparater. At flere vinduer er spikret igjen kan bli skjebnesvangert hvis det bryter ut brann.

— Det er uforsvarlig å drive undervisning i dette bygget, mener Kenneth Andersen.