GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

— Dette er en spontan reaksjon fra elever og lærere på rasistdrapet i Oslo, forteller leder for komite for næring og utdanning, Mali Grete Aksnes.

Aksnes sier de videregående skolene arbeider systematisk med å forebygge rasisme.

— Vi vet at mobbing er et problem også i videregående skole, ikke bare i forhold til rasisme. Vi startet derfor et arbeid i fjor høst for å kartlegge omfanget av mobbing, rusproblemer og psykiatriske problemer i videregående skole. Undersøkelsen gjennomføres i mars og vil også avklare hvor omfattende rasismeproblemene er i skolen, sier Aksnes.

Miljøarbeid Det er elevinspektører ved flere videregående skoler som har arbeidet med å lage spørreundersøkelsen. Aksnes roser elevinspektørene for det miljøarbeidet disse driver.

— Elevene melder tilbake at dette er en svært vellykket ordning. Elevinspektørene tar tak i de som mobbes, ikke trives på skolen, skulker, faller ut eller ruser seg.

— Bekjempingen av rasisme blir også et eget tema under rektorkollegiet i mars. Utdanningsdirektøren har også sendt ut brev til alle videregående skoler om at alle lokale aksjoner mot rasisme som startes der skal de videregående skolene være representert, sier Mali Grete Aksnes.