224 stemte for bokmål, 223 for nynorsk. På Hordvik skule var overvekten en anelse større, 293 mot 279 stemmer.

Bydelsstyreleder Arvid Blommedal var sent i går kveld ikke i tvil om hva han skal stemme når bydelsstyret i Åsane neste onsdag avgjør om de to skolene fortsatt skal være nynorskskoler eller om bokmålet skal overta.

— Selv om folkeavstemmingen er rådgivende, kommer jeg til å følge flertallet selv om det bare var med en stemmes overvekt. Men jeg tør ikke å spå resultatet i bydelsstyret, sier han.

Da Bergens Tidende besøkte Kyrkjekrinsen skole tidligere på kvelden var velgertilstrømningen god.

— Jeg stemte for nynorsk, sier Nina Elde Breistein etter å ha sluppet stemmeseddelen i urnen.

— Jeg er glad i nynorsk og hadde nynorsk da jeg gikk på Breistein skole, for Nina. Begge barna hennes har hatt nynorsk, og hun kan ikke skjønne at noen tar skade av å lære seg nynorsk.

— De som har nynorsk som hovedmål har en fordel fremfor de som har bokmål, mener hun. Familien Torvanger, som har to barn på Kyrkjekrinsen skule var delt. Mor Vigdis mener nynorsk er best, fordi det ligger nærmest opp til talemålet. Far Øyvind mener hensynet til det store flertall av foreldrene som helst vil ha bokmål er viktigst.

På Kyrkjekrinsen stemte 25 prosent av de stemmebrettigede, på Hordvik over 40 prosent.

STEMTE OG TAPTE: Nina Elde Breistein vil fortsatt ha nynorsk på Kyrkjekrinsen, men tapte under skolemålsvalget i går. I forgrunnen Dag Vilsvik i valgsekretariatet.
FOTO: HELGE SKODVIN