— Det é mål! roper Henrik Johannes Elde på seks år. Han spiller fotball med kompisene og har nettopp fyrt av en fulltreffer i ballbingen på Hellen skole.

Skolebyggenes forfall er tydelig. Hellen skole har 378 elever, men er bygget for 300. De siste fem årene er lærertettheten blitt dårligere, slik utviklingen har vært på mange av Bergens skoler.

Første skoledag for drøye fem år siden presenterte Høyre-toppene Monica Mæland, Trude Drevland og Henning Warloe Høyres skoleløft i et klasserom på Christi Krybbe skoler. En opptrappingsplan for bergensskolen frem mot 2013 ble lansert med svært konkrete løfter. Blant dem var 1100 nye lærere, gratis leksehjelp til alle elever og gratis bærbar PC til alle ungdomsskoleelever, for å nevne noe.

Har ikke innfridd

Ingenting av dette er i nærheten av å være på plass. I tiden som har gått, har bergensskolene fått 295 nye lærere i skolen, men ikke flere enn 135,3 flere årsverk.

Av dem er bare 34,5 gått til ordinær undervisning. De øvrige har gått til spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Hvis vi bare teller lærere, mangler byrådslederen og ordføreren fortsatt over 800 av dem før løftet fra 2009 er innfridd.— Det forrige byrådet satset mer på skolebygg og mindre på innholdet i skolen, sa Monica Mæland som relativt fersk byrådsleder tilbake i juni 2004.

Eskalerende forfall

Siden den gang har forfallet i de bergenske skolebygg eskalert. At bergenspolitikerne i lang tid ikke har prioritert vedlikehold av skolebyggene, som er barnas arbeidsplass, er veldokumentert og erkjent i alle politiske partier. Men hvordan står det til med prioriteringene av det som skjer inni byggene?

Tallene som kan fortelle noe om dette, viser at politikerne i Bergen har bestemt seg for å bruke færre kroner pr. elev enn i de andre store byene, at lærertettheten er den laveste i barneskolen og nest lavest i ungdomsskolen. Det samsvarer dårlig med det bergenserne ble lovet.

Resultatmessig går det ikke så verst. Bergenselevene går ut fra grunnskolen med de beste karakterene, sammenlignet med de andre store byene i landet. Slik var det også da Mæland overtok som byrådsleder. Det og en rekke andre positive forhold, som bedre resultater i lesing og et godt utdannet lærerkorps, ble behørig presentert her i BT ved skolestart tidlig i høst.

Nybygg på vei

Akkurat nå bygges Hellen skole om og forbedres.

— Mens ombyggingen pågår er det en slags unntakstilstand. Vi er nødt til å busse hele syvende trinn, omtrent 50 elever, til Eidsvåg skole, sier Tom Gøran Fredbo.

Han har vært SFO-leder på Hellen skole i 20 år, og er ikke imponert over byrådets skolepolitikk.

— Vedlikehold av skolene har hatt lav prioritet hele veien. Da er det vanskelig å trylle frem gode skoler, sier han.

— Heldigvis kommer i hvert fall nybygget til å være klart i 2014, sier Fredbo.

— Men i overgangsperioden er vi sterkt belastet. Når det er sagt, var det ikke særlig bedre før. Jeg har jobbet her lenge, og sett at skolen har hatt lav prioritet hele tiden. Det er synd at byrådet ikke klarer å holde det de lover.

SLITEN SATSING: Basketstativet på Hellen skole har sett langt bedre dager. Skoleveggen er som mange skolevegger i Bergen, kunne trengt skjønnmaling. Men gresset er grønt, også for Henrik Johannes Elde (med ball), Andreas Ekanger (til venstre) og Markus Leiren (i mål).
Helle Gannestad