PÅL ANDREAS MÆLAND

KJETIL LINDE HOLO

SILJE STAVRUM NOREVIK

«Spenstig. Ambisiøst. Nyskapende.» Det manglet ikke på honnørord da oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit i går la frem forslaget til skolebruksplan for perioden 2007-2016. Det er dette dokumentet som presenterer kommunens strategi i forhold til hvilke skoler som skal opprettholdes, hvilke som skal legges ned og hvor det skal bli bygd nytt eller utvidet. Totalt sett er planen en kraftig satsing på skolebygg. Men noen må likevel ofres. Dette er skolene som er foreslått nedlagt i sin nåværende form:

n Indre Arna skule (143 elever)

n Skinstø grendaskole

n Løvås skole (262 elever)

n Minst én ukjent skole i Årstad bydel

Nygård til Fyllingsdalen

Fyllingsdalen kan forvente en kraftig nedgang i antallet skoleelever i fremtiden. Mens Seljedalen tidligere har vært aktuell for nedleggelse, har byråkratene denne gang valgt seg ut Løvås skole. Planen er å flytte undervisningen av fremmedspråklige fra Nygård skole til Løvås.

— Nygård skole skal selges, og elevene der må ut innen august 2007. Vi har lett etter bygninger i sentrum, men ikke lykkes. Derfor tenker vi på muligheten for å flytte de 150 elevene i grunnskolen til Løvås, forklarer kommunaldirektør Anne Marit Presterud.

Elevene på Løvås vil gradvis bli flyttet til andre skoler i Fyllingsdalen.

— Helt uakseptabelt. Å spre elevene til andre skoler er å ødelegge miljøet. Det er dessuten for mange elever til at de bare kan flyttes rundt på, sier Hilde Hatlem, leder av Foreldrenes Arbeidsutvalg ( FAU) ved Løvås skole.

Foreldrene vurderer nå hvilke aksjonsformer de vil sette i verk for å bekjempe kommunens planer. En komité vil bli satt ned for å arbeide spesifikt med saken.

— Vi kommer til å reagere mot forslaget, det er sikkert, sier Hilde Hatlem.

Russisk rulett i Årstad

Trusselen om nedleggelse har lenge hengt over Fridalen skole. I skolebruksplanen tar ikke kommunen stilling til dette. I stedet presenteres fem alternativer for hva som skal skje med skolene Fridalen, Landås, Kronstad og Slettebakken.

Det er klart at Landås skal rives og erstattes av en ny barneskole. For øvrig vurderer kommunen å selge Fridalen, Slettebakken eller Kronstad. Å ruste opp Fridalen vil koste 105 millioner, mens riving og nybygg koster 154 millioner.

Disse tallene mener Roald Breistein, leder i FAU ved Fridalen skole, er urealistiske.

  • En ting er sikkert, kommunen bruker kalkyler som er helt hinsides fornuften. Det koster ikke 105 millioner å pusse opp skolen. Vi har belegg for at det kan gjøres langt billigere, sier Breistein.

Han er lettet over at Fridalen ikke er like utsatt som før, men kommer til å mobilisere for å bevare skolen.

— Vi vil ikke plukke ut én skole, slik vi har gjort før. I stedet inviterer vi til debatt. I Landås-området har vi mange nedslitte skoler. Noe må gjøres, men vi har ikke konkludert med hva, sier Presterud.

— Men skaper ikke dette usikkerhet og inviterer til å sette skolene opp mot hverandre?

  • Jeg håper foreldrene ser at dette er en mulighet til å få et mye bedre læringsmiljø for barna. I dag er det ikke bra. Vi vil bruke 300 millioner på å bygge nytt i bydelen.

Tre nye skoler i Åsane

I går var oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit mer opptatt av de mange nye skolene som er planlagt. Først ute er Rådalen og Sædalen, dernest andre byggetrinn på Apeltun. I skal det bygges nytt for over 400 millioner kroner i Åsane:

n Ny barneskole på Almås

n Ny barneskole i Ulset Vest

n Ny ungdomsskole i nordre Åsane

Total kostnadsramme for nybygg, rehabilitering og utvidelser er på over 3 milliarder kroner. En milliard er tenkt brukt i neste byrådsperiode. Hvordan kommunen skal finansiere dette, er en ukjent faktor.

Tveit setter sin lit til Kristin Halvorsen.

— Vi er avhengig av å frigjøre kapital ved å selge bygninger og virksomheter. I tillegg forventer vi mye mer penger fra staten enn vi har hatt de siste årene, sier byråden.

Får ros fra SV

Kommunen må ha 500 ekstra millioner bare de neste fire årene dersom planen skal holdes. Tveit fastholder at det er realistisk.

— Dette er ingen ønskeliste, men noe byrådet planlegger å gjennomføre.

Leder i komité for oppvekst, SVs Oddny Miljeteig var i går kveld i ferd med å skumme gjennom planen.

— Byrådet skal ros for at de er så ambisiøse. Dette er ingen spareplan. Men jeg frykter jo at kuttene kommer etter hvert. Dessuten er det ille at Årstad bydel igjen skal bli utsatt for så mye usikkerhet, kommenterer Miljeteig.

Planen skal nå ut på høring til alle skoler og hos partiene. Deretter vil byrådet legge frem en politisk sak for Komité for oppvekst og i bystyret. Det skjer trolig til høsten.

Dette er ingen ønskeliste, men noe byrådet planlegger å gjennomføre.

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit