— Vi har trukket elevene aktivt med i all vår utvikling av skolen. Det er krevende, men helt nødvendig for utviklingen av en bedre skole, sier assisterende fylkesopplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld i Hordaland til Bergens Tidende. Han synes det er hyggelig at fylkets kvalitetsarbeid trekkes frem.

Kvalitetsutvalget

Det er Kvalitetsutvalget som i sin første innstilling ”Førsteklasses kvalitet fra første klasse. Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring” trekker frem det som gjøres i Hordaland, Bergen og Bømlo. I tillegg nevnes Klepp, Oppland og Oslo.

Hordaland har gitt den enkelte videregående skole frihet til å utvikle seg samtidig som Opplæringsavdelingen har overordnede føringer. En gang i året melder skolene om sine prosjekter og skoleutvikling og får skriftlige tilbakemeldinger. Skolene legger i sitt vurderingsarbeid vekt på tema for vurdering, mål og kjennetegn på godt resultat. Alle skolene har tatt i bruk Læringssenterets nettbaserte vurderingsprogram Elevinspektørene.

Etterutdanning

Bømlo har gitt mange av lærerne etterutdanning i vurdering av skolens kvalitet. Dialogen mellom skolens ledelse og skolene er tett. Hver skolen skriver ved årets utgang en årsmelding og skolens kvalitet. I mars følger en utviklingsplan og i juni en årsmelding om skolens pedagogikk.

Rektorene får skriftlige tilbakemeldinger og har egne samtaler med skoleledelsen om høsten.

Bømlo kartlegger leseevnen i andre, tredje, femte, sjuende og niende klasse og informerer politikerne om sine funn. I år kommer lignende system i matematikk. Et eget hefte "Kor god er skule vår?" er utarbeidet.

Bergen har utviklet et eget program for skolevurdering. Det legger nå vekt på skolebasert vurdering med kommunalt veiledning. De tre hovedområdene er Elevenes læringsutbytte, læringsarbeidet, skolen som organisasjon og skoleledelse. Brukerundersøkelser er obligatorisk ved alle grunnskolene.