RAGNHILD DAAE GJERTSEN

På lærerværelset på Kjøkkelvik skole er det stor motstand mot Kvalitetsutvalgets innspill.

— Jeg ble litt matt da jeg hørte om dette forslaget, forteller klassestyrer Evy Oppegaard.

Å få elevene raskere ut i arbeid er ikke et mål for de ansatte her.

— De som går på skole skal være i arbeidslivet i 40 år. Da er det greit med en viss basiskunnskap fra skolebenken, mener rektor Helge Monrad Haaland.

— Flere vil kanskje vantrives med det yrkesvalget de gjør dersom de må velge tidligere, legger Oppegaard til.

— På sett og vis blir dette å gå tilbake i tid. Før valgte elever fag på et tidligere tidspunkt, men den ordningen er jo kuttet ut, fortsetter hun.

Ikke for mye overlapping

På Kjøkkelvik tror de ikke at det er mulig å kutte et år, fordi det er for mye overlapping i læreplanen.

— Betydningen av denne overlappingen er sterkt overdrevet, sier Oppegaard.

— Er det for mye overlapping, bør det heller gis utfordringer til de sterke elevene., foreslår Guldbrandsøy.

Hovedankepunktet til de tre er likevel elevenes modenhet.

— Det er veldig stor forskjell mellom niendeklassinger og tiendeklassinger, sier Oppegaard.

Guldbrandsøy mener at dersom noen skal ut av skolen, så må det være seksåringene.

— Elevene trenger den tiden de har på skolegang, mener hun.

Frigjorte midler

Med så mange ankepunkter kan det være vanskelig å se at dette innspillet har noe for seg.

— Noen fordeler må det jo være, siden forslaget er kommet på banen. Det vil jo bli frigjort midler, sier Oppegaard.

Om disse midlene vil komme den enkelte skole til gode er hun imidlertid usikker på .

— Jeg ser poenget med å kutte den totale skolegangen fra 13 til 12 år, sier rektor.

Men til syvende og sist er det ikke lærerne som får problemer.

— Det er jo elevene det går ut over, sier Oppegård.