• Dette er kjempeviktig for Søreide, sier rektor Atle Myking. Byrådspartiene og Frp er blitt enige om at Søreide skal få splitter ny barneskole.

Enigheten om å ny privatfinansiert skole på Søreide inngår i en avtale mellom byrådspartiene (Høyre, KrF, Venstre) og Frp.

De fire partiene, som for bare to uker siden fant tilbake til hverandre, vil bruke 95 millioner mer på skoleinvesteringer de neste fire årene enn det byrådet la opp til.

Møhlenpris presser på

I tillegg gir flertallet klarsignal for to privatfinansierte skoler der kommunen blir leietaker. Søreide er en av disse. Nyeskolen skal plasseres på Oddemarken, et tomteområde som selskapet Skanska disponerer.

Hvis Skanska går i vranglås er flertallet beredt til å ekspropriere tomten på Oddemarken.

— Det er ikke vanlig Frp-politikk?

— Skole er så viktig at det er vi villig til, sier Frps skolepolitiske talsmann Thor Woldseth.

Den andre privatfinansierte skolen ønsker flertallet på Marineholmen som erstatning for Møhlenpris skole.

— Dette er først og fremst et signal til byrådet om å jobbe videre for å få en løsning med Rieber, som er grunneier på Marineholmen, sier Høyres Harald Victor Hove.

GC Rieber Eiendom har tidligere bestemt sagt nei til et skolebygg vegg i vegg med det nye Vitensenteret.

Hellen rykker frem

Skolepakken fra byrådspartiene og Frp er godt nytt for Hellen skole som får fremskyndet utbedring og utbygging til 2008.

Innen 2010 skal samtlige skoler ha et godkjent inneklima. Flertallet har dessuten lagt penger på bordet, slik at en rekke volleyball og baskethaller er omgjort til flerbrukshaller.

— Fullverdige flerbrukshaller gir helt andre muligheter for nærmiljøet. Flerbrukshaller får for eksempel scene, sier Woldseth.

Hop, Råstølen, Skjold og den nye skolen i Indre Sædalen får alle flerbrukshaller. Flertallet gir dessuten grønt lys for hall-prosjektet på Bønes, der nærmiljøet bidrar stort.

Hove skryter av engasjementet som Bønes-beboerne har vist i forhold til den nye hallen.

— Her er det snakk om at kommunen yter 15 millioner til et prosjekt som koster 45 millioner kroner, sier han.

Skoleflokene i Åsane skyver flertallet fremfor seg, ved å be byrådet finne en løsning for ungdomsskoletrinnet i bydelen når Leikvang-prosjektet bygges.

Foreldrene får æren

På Søreide blir nyheten tatt imot med glede.

— Søreide trenger sårt til ny skole, sier rektor Myking

— Da jeg begynte her i 1989, var det 200 elever. Nå er det 500, og vi bare øker.

At Søreide fikk gjennomslag, tilskrives arbeidet til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på skolen.

— Dette er et resultat av hardt arbeid. Og det er ingen beslutningstakere i bystyret som ikke har visst hvor ståket har vært, sier Kjersti Hamarsland, leder av FAU på Søreide skole.

— En ny skole er ufattelig bra: for bydelen, for ungene, for skolen, for alle, sier en strålende glad Hamarsland.

Fakta

  • Fridalen får ytterligere 7 millioner til nye grupperom.
  • Hellen skole fremskyndes til 2008.
  • Følgende skoler får flerbrukshall: Bønes, Skjold, Hop, nye Indre Sædalen og Råstølen.
  • Ny privatfinansiert skole til erstatning for Møhlenpris på Marineholmen hvis enighet med GC Rieber Eiendom.
  • Nye 31 millioner til inneklima. Samtlige skoler skal godkjennes innen 2010. Mjølkeråen er særlig nevnt.
JUBEL: På en ellers grå og trist dag, skinte solen på Søreide skole i går. Rektor Atle Myking og leder av FAU, Kjersti Hamarsland, kunne glede seg over nyheten om ny skole. Dette er stort, stråler Hamarsland. FOTO: HELGE SKODVIN
Skodvin, Helge