— Som kunst er nok ikke maleriet spesielt høyverdig, men for oss er døren og maleriet et lykketreff, sier Per Øyvind Riise, museumsdirektør ved Bergen Skolemuseum.

I sitt rette element

Det var Henrik von Achen ved Bergen Museum som var oppmerksom på døren og tok vare på den. For hans museum var døren av mindre interesse. Nå er den kommet i sitt rette element.

— Når kan dette maleriet være laget?

— Vi tror at det er malt for mer enn 200 år siden, kanskje rundt 1770. Det kan skildre en situasjon ved Latinskolen, nettopp der hvor vi har skapt skolemuseet, opplyser Riise

Maleriet skildrer ti personer som står rundt er bord. Bøker ligger på bordet. Her er tydelig en undervisningssituasjon. Måten de er kledd på forteller sitt om at dette må være en borgerskole. Christi Krybbe skoler og Gråskolen hadde de yngste elevene. Etter hvert som barna var gode nok, ble de sluppet oppover i klassene.

Latinskolen i Bergen har røtter helt tilbake til 1150. Her ble grunnlaget lagt for en presteutdannelse. Veien til Universitetet i København gikk gjennom Latinskolen. Ved denne skolen ble blant annet datidens byråkrater utdannet. Avtaler skulle være skriftlige. Det skapte et behov for skriftkyndige mennesker.

Vekker tanker

Maleriet er malt på en skapdør. I dag vekker akkurat denne døren mange tanker. Nettopp slik ønsker museumsdirektøren de besøkende skal oppleve det de ser på museet.

Skolemuseet har byhistorie, nasjonalhistorie og skolehistorie på ett og samme sted. Det gjør museet interessant. Alle har et forhold til skolen og mange vil finne noe av interesse her.

Den som vil se nøyere på døren eller sette seg mer inn i skolehistorien, har i vinterhalvåret kun mulighetene i helgene. Bergen Skolemuseum i Lille Øvregaten, like ved Domkirken, har åpent lørdager og søndager mellom klokken 12 og 14.