JON TUFTO og NTBjon.tufto@bt.no

Historikeren ved Høgskolen i Rogaland fikk nylig innsyn i mappen sin hos Politiets overvåkingstjeneste, og fant da ut at han ble registrert første gang 6. desember 1956.— Jeg ble vantro da jeg så årstallet og datoen. Hva de har tenkt, undres jeg veldig over. Dette var året russerne gikk inn i Ungarn, og en var vel engstelig for krig, sier Titlestad til Bergens Tidendes nettutgave.Titlestad mener forklaringen må være at politiet allerede drev overvåking av foreldrene hans.

— Min far, Samuel Titlestad, var med i kretsen til den ekskluderte kommunistlederen Peder Furubotn, og var satt på politiets A-liste. Det betydde at han i en krisesituasjon kunne interneres, stilles for standrett og skytes. Min mor Olaug var på B-lista, sier han til Stavanger Aftenblad.

Torgrim Titlestad sier han vil søke om erstatning for seg og sin far både når det gjelder ulovlig registrering, ulovlig politisk overvåking, ulovlig telefonavlytting og ulovlig romavlytting.- Som privatperson vil jeg gjerne vite om jeg var den eneste som ble overvåket i så ung alder, eller om det også var andre, sier han til BTs nettutgave.

Stortinget har bestemt at det skal gis opp til 100.000 kroner i erstatning til folk som er blitt ulovlig overvåket.