Revisorfirmaet Nordaudit skriver i sin konklusjon at det var vanskelig å føre kontroll med ansettelsessaker: «Årsaken er at administrasjon for morsmålsundervisning ikke har etablert tilfredsstillende rutiner for oppbevaring av dokumenter.»

Det var nettopp praksisen ved ansettelse av lærere som var årsaken til at Tor Woldseth (Frp) ba om en granskning.

— Jeg skrev til kommunerevisjonen etter at jeg som skolepolitiker hadde fått en rekke henvendelser fra misfornøyde foreldre som opplevde uforståelige lærerskifter, der gode lærere ble byttet ut med dårlige lærere. Også lærere kontaktet meg og bekreftet dette. Jeg fikk se dokumentasjon på flere ansettelser der den dårligst kvalifiserte fikk jobben.

Woldseth sier det også kom påstander om at ansatte ble rekruttert på grunn av vennskap og familieforhold. I et tilfelle skal fire fra en familie ha jobbet for morsmålsundervisningen.

— Jeg ba revisjonen se på forhold som bare lå et og to år tilbake i tid. Da forventer jeg at disse forholdene blir undersøkt. Det sier jo sitt om situasjonen på skolen når helt grunnleggende papirer mangler i personalmappene.

Det bekreftes i revisjonsrapporten fra Nordaudit. For personalmappene inneholder i stor grad ikke de papirene som må foreligge for å kunne vurdere om alt er i orden rundt ansettelsesforholdet.

Ledelsen ved skolen sa at dette forholdet var blitt bedret, og Nordaudit gikk igjennom ansettelsene for skoleåret 2002/2003 for se om de kunne se en positiv utvikling, Nordaudit skriver:

«Tvert imot, etter vår mening var mappene svært tynne og ufullstendige.»

At det har vært problemer er det ingen grunn til å tvile på. Tre ansettelsessaker ligger for tiden hos kommuneadvokaten.

— Bare det tallet alene burde uroe. Jeg er for øvrig kjent med at byrådsavdelingen måtte rydde opp i nærmere 20 ansettelsesforhold der morsmålsundervisningen ikke hadde gjort jobben sin, sier Woldseth.