TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no

— Fravær er svært viktig når næringslivet vurderer unge søkere. Vi har virkelig slitt med å få lærerne ved samtlige videregående skoler i fylket til å ha ens praksis ved føring og summering av fravær, innrømmer fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale overfor Bergens Tidende.

Ulik praksis Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune fikk på sitt bord i går en rapport fra Fylkesrevisjonen der problemene avsløres. Revisjonen har særlig sett på regelverk og rutiner knyttet til fraværsregistrering, karaktersetting, vitnemål og klagebehandling ved Bergen Maritime Videregående Skole. Rapporten avdekker særlig store ulikheter ved vurdering av fravær.En lærer registrerer ikke type fravær, verken fortløpende eller ved summering ved terminslutt. En registrerer og teller med alt fravær på grunn av sykdom. Han tar imidlertid ikke med fravær grunnet ulykke, gravferd eller sesjon. En annen teller med fravær ved gravferd, men ikke ved sesjon. Noen teller med lege- og tannlegebesøk, andre ikke. Det er og ulike praksis ved føring av fravær som dokumenteres med legeerklæring.

Gitt beskjed før - Det har ikke vært klart nok for lærerne hva som skal tas med ved føring av fravær. Vi prøver nå å endre dette og ville ha på plass nye rutiner i år, sier ass. rektor Svein Jakobsen ved Bergen Maritime Videregående Skole. Forskjell i føring av fravær mener han er et problem ved mange skoler.- Reglene er klare, men våre 3500 lærere praktiserer likevel reglene ulikt. Noen er snille og noen strenge. Vi har slitt med å få ens føring av alle typer fravær. Dette kan selvsagt ikke fortsette, sier fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale.To ganger har han gitt grupper av rektorer i oppdrag å sikre bedre rutiner. Nå vil han benytte rapporten fra fylkesrevisjonen til å ta saken opp på nytt.