Fra august skal Montessoriskolens ungdomstrinn etter planen flytte til Levende Ords lokaler på Kråkenes.

De har til nå holdt til i Røde Kors-bygget på Paradis, men der er leietiden over.

Kommunens helsevernetat har flere innvendinger til flytteplanene. De mener Montessoriskolen har til gode å dokumentere at de vil kunne tilby gode nok læreforhold:

  • Uteområdet er for lite, og mesteparten er asfaltert. Det er heller ikke gymsal ved skolen.
  • Kommunen etterlyser dokumentasjon som viser at skolebygningen har tilfredsstillende inneklima og lydforhold.

Undrer seg

Inntil videre stopper kommunen saksbehandlingen i påvente av at Montessoristiftelsen svarer på innvendingene. Hvis det endelige svaret blir nei, må Montessoriskolen i ekspressfart finne lokaler til sine ungdomsskoleelever. Styreleder August Kjerland i stiftelsen Montessoriskolen i Bergen sier at de ikke har noen plan B.

— Jeg har ikke sett brevet fra kommunen. Men vi har skrevet leiekontrakt, og lokalene er godkjente for skoledrift. Jeg stiller meg litt undrende til dette, sier Kjerland.

- Pragmatiske Han tror de i samarbeid med kommunen skal klare å finne en løsning.

— Vi er pragmatiske mennesker og vant til å løse problemer. Jeg regner med vi skal løse dette også, sier Kjerland.

Det er ikke det eneste problemet Montessoriskolen har måttet takle i år. I juni skrev BT om en konflikt ved skolen som har ført til at mer enn tyve elever sluttet.

Kjerland opplyser at denne konflikten ikke har berørt ungdomsskoletrinnet i særlig grad.

UNDRENDE: Styreleder August Kjerland undrer seg over at kommunen ikke godkjenner flytteplanene.
ØRJAN DEISZ (ARKIV)