Arna bydel reduserte energiutgiftene med 5,3 prosent fra 2000 til 2001. Laksevåg klarte å kutte 6,1 prosent.

Enøk har stått på dagsordenen i hele bydelen. Men gevinsten er det først og fremst skoleelevene som har skapt, forteller Kjersti R. Linge, daglig leder i Vestnorsk Enøk AS.

Følger forbruket

Uke for uke har elevene registrert energibruken og notert resultatet på store plakater. I tillegg har elevene lansert spareforslag for sin skole og oppmuntret medelevene til å gjennomføre dem. Det har handlet om alt fra å lukke ytterdøren til å dusje litt kortere.

I kroner og øre har Arna og Laksevåg spart til sammen 740.000 kroner i energiutgifter. Energibesparelsen er ca. 1,2 GWh. Målet er å klare tre ganger så mye innen 2005. Det må til hvis Bergen skal oppfylle vedtaket i klimahandlingsplanen om å spare 20 GWh innen 2005. Vinningen opp i spinningen?

Men besparelsen har også en pris. Vestnorsk Enøk AS har brukt til sammen 540.000 kroner på å spare 740.000 i de to bydelene.

— Går ikke da vinningen opp i spinningen?

— De store utgiftene har vi første året, fordi vi da bruker mye tid på å gjennomgå samtlige bygg og analysere energibruken. Deretter koster ikke denne kampanjen mye, sier Kjersti R. Linge.

Neste steg blir å involvere beboerne i bydelene. Samtlige husstander i Arna og Laksevåg vil nå få tilbud om en gratis enøk-sjekk.

Fana og Bergenhus er de to neste bydelene. Også der starter kampanjen med å lære skolebarn å skru av dusjen og stenge ytterdøren.