— Trivselspengene er hentet fra investeringsbudsjettet. Kuttene som kommunen ber om skal skje i driftsbudsjettet. Når de bruker disse pengene til å dekke underskuddet, forskyves bare problemene til neste år, sier hun.

Investeringsbudsjettet er det byrådet som styrer, mens ansvaret for den daglige drift ligger i bydelene.

Hestetun skjønner at Ida og Pernille blir skuffet.

— Det som skjer er skuffende, spesielt når vi tenker på den gode mottakelsen disse bevilgningene fikk i vår av elever og lærere.

Dette er penger som vi ga etter å ha besøkt skolene i Bergen, og vi så at de sårt trengte å ruste opp uteareal og på andre områder. Skolene begynner nå å kutte i den delen av budsjettet de ikke har fullmakt til å kutte i, sier Hestetun. Forslaget Anne Gine Hestetun var med på å anbefale for bystyret innebærer at skolene må kutte sine budsjett med fire prosent denne høsten. Ansvaret for å peke ut de upopulære tiltakene har bystyret og byrådet overlatt til den enkelte skolen og bydelene.

— Jeg er ikke øverste ansvarlige for driften av skolene, det er det bydelene som er. Jeg ser at de får en utfordrende jobb, men jeg vil ikke komme med anbefalinger og tror de som arbeider i skolen selv best vet hvor det kan kuttes, sier Hestetun.

— Er kuttene byrådet har anbefalt og fått støtte til i bystyret forsvarlige?

— Det er klart at det er tøffe rammer, men klarer vi ikke å kutte nå blir det verre til neste år.

— Men er de forsvarlige?

— Det er gjort vedtak i bystyret. Jeg vet det blir tøffe tak, men jeg tror skolene kan få til en del. Jeg vil avvente å se hva skolene kommer med, det vil være uforsvarlig av meg å si hvor det skal kuttes, sier Hestetun.