— Vi så dette da vi gikk gjennom de elleve verst stilte skolene i vår. Vedlikeholdet har generelt vært for dårlig i lang tid. Man greier ikke å holde rent de flatene som ikke er godt vedlikeholdt, sier skolebyråd, Harald Victor Hove.

— Vi har jo lagt en plan som gjør at vi skal gjennomgå alle skoler. Det arbeidet pågår.

Skolebyråden sikter til en byggteknisk gjennomgang som skal foretas for å få full oversikt over status på alle skolene. I vår ble de elleve verst stilte skolene kartlagt i kjølvannet av avdekkingen av skoleforfallet i Bergen, noe som blant annet resulterte i helt eller delvis stengte skoler på Landås, Nattland, Varden og Møhlenpris. Nå kartlegges forholdene ved alle skoler av Etat for Eiendom, i tillegg til Helsevernetatens tilsyn.

— Vi har valgt å gå først der bekymringsmeldingene har vært tydeligst, men når vi går gjennom byggene, ser vi også på forhold som ordinært vedlikehold og renhold. Etat for helsetjenester har i tillegg valgt å kjøre egne tilsyn. De har gått etter alderen på helseverngodkjenningene, sier Hove.

— På bakgrunn av rapportene fra dem, kaller vi nå inn hver enkelt skole og går gjennom hva vi kan gjøre av midlertidige tiltak for å bedre forholdene. På noen skoler betyr det kanskje hyppigere renhold, på andre skoler andre ting, sier Hove.

— Den store oppryddingen etter lang tid med dårlig vedlikehold er i gang, men i mellomtiden må vi også få på plass midlertidige tiltak.